Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Oglinda inimii omului

Oglinda inimii omului

El hombre carece de toda fuerza, si le falta el Espíritu Santo / bilingv română – spaniolă

Omul este lipsit de orice putere, dacă îi lipsește Duhul Sfânt Trebuie să ştim că Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt lucrează şi Mântuitorul. Duhul Sfânt este Iz­vorul darurilor. Prin Duhul Sfânt primim şi darurile Jert­fei de pe Cruce. „Du­hul pe Care Îl voi trimite de la Tatăl – zicea Iisus –
Read more

Una prioridad que podría cambiarnos la vida / bilingv română – spaniolă

O prioritate care ne poate schimba viața Taina mântuirii sufleteşti în aceasta stă: cu ajutorul Jert­fei de pe Cruce, omul nostru cel duhovnicesc să-l biruie pe cel lumesc, omul cel nou să-l biruie pe cel vechi; duhul să biruie carnea. Cei ce sunt în Iisus Hristos – zice Apostolul Pavel – nu trăiesc după
Read more

Los ángeles nos llevan a la presencia del Señor / bilingv română – spaniolă

Îngerii ne însoțesc atunci când mergem în fața lui Hristos Clipele cele mai măreţe pentru cel care trăieşte o viaţă cu Domnul vor fi acele clipe când, după trecerea în cealaltă viaţă, acest cre­dincios se va prezenta în faţa Mântuitorului. O, ce întâlnire scum­pă şi sfântă va fi aceasta! O astfel de mi­nunată
Read more

Inima şi viaţa omului sunt ca o cetate pe care umblă să o cuprindă doi cuceritori

Pentru mântuirea sufletului se dă o luptă la care iau parte trei inşi: Domnul Iisus, omul şi diavolul. Soarta acestei bătălii o hotărăşte omul. De ce? Întâia dată, pentru că această luptă se dă pentru cucerirea lui. A doua oară, pentru că omul e înzestrat de la Dumnezeu cu libertatea voinţei. Inima omului şi
Read more
  • 1
  • 2