Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pasunile Dulci

Pasunile Dulci

Fericit este şi fericit să fie în veci sufletul care pune legământ

17. Cântarea este ceva atât de legat de inima noastră, încât fiecare simţim o adâncă nevoie de a cânta sau de a asculta o cântare. Fără cântare nu putem fi, ca fără iubire. Căci acestea amândouă merg totdeauna împreună. Cine iubeşte, acela şi cântă. Cine cântă, acela şi iubeşte. Cânţi pentru ceea ce iubeşti. Şi
Read more

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl. Rãmânând a nimãnui pe lume, […]
Read more

Postul este neplăcut omului firesc

Despre însemnătatea postului, ştim cu toţii. Despre roadele lui, suntem încredinţaţi mulţi… Dar despre felul cum trebuie împlinit postul, ştim încă prea puţin; însă despre fericirea împlinirii acestora cu fapta nu ştim câţi ştim. Că trebuie să postim toate posturile, asta o ştim cu toţii. Că trebuie să le postim
Read more

Ce curată şi ce vrednică de respect ne apare Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru!

9. „Plecăciune ţie – îi spune îngerul dumnezeiesc Maicii Domnului –, ţie, căreia ţi s a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei…” Iată cum vorbeşte o gură sfântă unui vas sfânt, ales de Dumnezeul Sfinţeniei pentru cea mai dumnezeiască dintre toate lucrările făcute printr o
Read more

Fericit este acela care n-are nevoie să se laude cu meritele altora.

9. Ce minunat trebuie să fie autorul unei cărţi frumoase! Toată desfăşurarea conţinutului unei cărţi este depănarea firului de aur al bogăţiei inimii şi a minţii celui care a scris-o. Ce frumos trebuie să fie Creatorul unei lumi atât de frumoase! 10. O carte îl arată totdeauna pe autorul ei, după cum orice lucrare
Read more

Un singur lucru este adevărat şi fericit: Împărăţia care vine, a Împăratului Hristos.

14. Cât de adevărat este că poporul presimte marile adevăruri! Uneori mult mai luminos şi mai grabnic decât conducătorii săi. 15. Dacă în vremea Mântuitorului, conducătorii poporului evreu ar fi înţeles ceea ce poporul a presimţit, cât de minunat ar fi decurs toată istoria lor! Dar ei, care aveau puterea în
Read more

Să vezi fericirea Ierusalimului! O, aceea va fi fericire!

4. Dumnezeu te însoţeşte pretutindeni şi nu poţi scăpa de El niciodată şi nicăieri, cum nu poţi scăpa de Cuvintele Lui din mintea ta. Şi de Prezenţa Lui în conştiinţa din inima ta! 5. Dacă eşti credincios, aşa eşti vegheat de Hristos, ca de umbra ta. Iar dacă eşti necredincios, aşa eşti supravegheat. Când ţi […]
Read more

Ce Dumnezeiesc de fericit este simţământul trăit în aceste cuvinte: Tată, în Mâinile Tale…

1. Hristos Mântuitorul Se coborâse numai Singur din Cer, dar S a înălţat cu o Omenire. Venise fără strălucirea rănilor şi a Crucii, – şi Se întorcea cu o unică podoabă faţă de care toate celelalte aveau ceva mai puţin. 2. De Mâinile Tatălui fusese dat Mântuitorul în mâinile oamenilor, dar după aceea S a […]
Read more

Scara Calvarului are celălalt capăt în Strălucirea Fericirii Veşnice

7. Pe măsura ascultării eşti ascultat şi de către Dumnezeu, şi de către oameni. Dacă asculţi cu plăcere, eşti ascultat cu plăcere. Dacă faci cu bucurie, ţi se va face cu bucurie. Dacă-i faci mulţumiţi pe alţii, şi alţii te vor face mulţumit pe tine. Dacă nu faci nimănui nimic, chiar şi ceea ce ţi […]
Read more