Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pasunile Dulci

Pasunile Dulci

Despre Maica Domnului

”Tot ce a putut da cerul mai fericit pământului a fost Hristos, și tot ce a putut da pământul cerului mai fericit, a fost Maica Sa. Nimeni niciodată nu va putea despărți Jertfa Lui de jertfa ei. Căci niciodată mântuirea noastră n-ar fi putut fi cu putință fără puterea sa. Așa a vrut Duhul Sfânt, […]
Read more

Ce curată şi ce vrednică de respect ne apare Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru!

9. „Plecăciune ţie – îi spune îngerul dumnezeiesc Maicii Domnului –, ţie, căreia ţi s a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei…” Iată cum vorbeşte o gură sfântă unui vas sfânt, ales de Dumnezeul Sfinţeniei pentru cea mai dumnezeiască dintre toate lucrările făcute printr o
Read more

Ce fericită este părtăşia dragostei între inimile care se iubesc cu adevărat!

8. Ce fericită este părtăşia dragostei între inimile care se iubesc cu adevărat! Acolo unde este o adevărată iubire, până şi supărările sunt numai nişte noi prilejuri de o şi mai puternică izbucnire a dragostei lor. O, de ar fi aşa totdeauna între noi şi Domnul nostru. Între noi şi fraţii noştri! 9. Ce dulci […]
Read more

Postul este neplăcut omului firesc

Despre însemnătatea postului, ştim cu toţii. Despre roadele lui, suntem încredinţaţi mulţi… Dar despre felul cum trebuie împlinit postul, ştim încă prea puţin; însă despre fericirea împlinirii acestora cu fapta nu ştim câţi ştim. Că trebuie să postim toate posturile, asta o ştim cu toţii. Că trebuie să le postim
Read more