Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pasunile Dulci

Pasunile Dulci

Ce fericită este părtăşia dragostei între inimile care se iubesc cu adevărat!

8. Ce fericită este părtăşia dragostei între inimile care se iubesc cu adevărat! Acolo unde este o adevărată iubire, până şi supărările sunt numai nişte noi prilejuri de o şi mai puternică izbucnire a dragostei lor. O, de ar fi aşa totdeauna între noi şi Domnul nostru. Între noi şi fraţii noştri! 9. Ce dulci […]
Read more

Cântarea Domnului este cea mai fericită, cea mai inspirată, cea mai răsplătită

11. Din vremea lui David şi a urmaşilor săi, au rămas cele mai minunate cântări de laudă şi de rugăciune spre slava Domnului. Nici o altă epocă din viaţa poporului credincios n-a mai fost atât de bogată în simţăminte curate şi înălţătoa-re faţă de Domnul Dumnezeu ca epoca lui David, cea dominată de căldura inimii
Read more

Fericiţi suntem noi când, după un îndelungat suiş greu, ajungem la un loc neted

6. Prigonirea nu poate să ţină pe totdeauna. Căci este nevoie ca cei căzuţi şi plecaţi să fie înlocuiţi prin noi chemaţi. Dar nici lărgimea nu poate să ţină prea mult, fiindcă atunci totul s ar lenevi, prăbuşindu se în formalism şi în destrăbălare. 7. Totuşi cât de fericiţi suntem noi când, după un îndelungat […]
Read more

Fericit este şi fericit să fie în veci sufletul care pune legământ

17. Cântarea este ceva atât de legat de inima noastră, încât fiecare simţim o adâncă nevoie de a cânta sau de a asculta o cântare. Fără cântare nu putem fi, ca fără iubire. Căci acestea amândouă merg totdeauna împreună. Cine iubeşte, acela şi cântă. Cine cântă, acela şi iubeşte. Cânţi pentru ceea ce iubeşti. Şi
Read more

Dragostea care era Dumnezeu nu putea fi fericită singură.

5. Ce Dragoste Nemărginită trebuie să fi fost Aceea din care a ieşit ideea,din care a ieşit Cuvântul,din care a ieşit Lumina,din care a ieşit Frumuseţea şi armonia atâtor Vieţi care alcătuiesc Viaţa. 6. Din Dragoste s a născut ideea – izvorul cântării.Din Cântare s a născut Cuvântul – izvorul Luminii.Din Lumină s
Read more

Postul este neplăcut omului firesc

Despre însemnătatea postului, ştim cu toţii. Despre roadele lui, suntem încredinţaţi mulţi… Dar despre felul cum trebuie împlinit postul, ştim încă prea puţin; însă despre fericirea împlinirii acestora cu fapta nu ştim câţi ştim. Că trebuie să postim toate posturile, asta o ştim cu toţii. Că trebuie să le postim
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!