Home Piatra Scumpã

Piatra Scumpã

LUMINA ŞI LIPSA EI

1. Dă lumina Ta, Doamne, ochilor duhovniceşti ai fiecăruia dintre noi,
ca fiecare, avându-şi sănătoşi şi curaţi ochii sufletului său, să poată deosebi rătăcirea de adevăr,
vorba de faptă,
duhul fals de cel curat,
ascultarea – de prefăcătorie
şi cuvintele lui Dumnezeu – din cuvintele oamenilor!

2. Dă lumina Ta, Doamne, şi ochilor mei sufleteşti
şi ajută-mi să pot desluşi totdeauna calea Ta cea curată dintre toate căile ispititoare ale oamenilor.
Să-l pot deosebi pe cel adevărat dintre cei înşelători.
Şi să pot deosebi duhul cel bun din mulţimea duhurilor rele. (mai mult…)

error

Ai o credinţă adevărată şi ai viaţa veşnică numai atunci când dovedeşti că poţi avea

Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa, harul lui Dumnezeu este ploaia.
Sămânţa, noi trebuie s-o semănăm. Ploaia, Dumnezeu o dă.
Sămânţa depinde de noi, ploaia nu.
Principalul este ca ploaia să afle sămânţa în pământ.
Principalul este ca Duhul să afle Cuvântul în mintea şi în inima oamenilor.
De aceea noi trebuie să propovăduim Cuvântul neîncetat.
Aceasta depinde de noi, după cum semănatul grâului depinde de plugar.
Mărturisirea Evangheliei depinde de noi, revărsarea Duhului însă nu.
Asta depinde de Duhul Sfânt.
Dacă noi ne facem lucrul nostru, şi-l face şi Domnul pe al Lui. (mai mult…)

error

RESPECTUL CUVÂNTULUI ( II )

12. Şi Domnul îţi răspunde:
– …Dar până când vrei tu, omule vinovat, să tot strigi şi să tot întrebi? Până când să tot superi şi să tot ispiteşti tu pe Dumnezeu, suflete nerăbdător?
Şi până când, din pricina prea multelor tale strigăte, nu vei mai auzi răspunsul Lui?

13. Şi Domnul zice:
– Ce ai fi făcut tu, dacă Domnul nu i-ar fi mai sufe-rit pe vrăjmaşii Lui când şi tu erai printre ei?
Ce ai fi făcut tu, dacă El poruncea să se smulgă neghina din holda Lui când şi tu erai neghină?
Ce ai fi făcut tu, dacă venea Judecata Lui ieri, când şi tu erai neîntors la El. Şi vinovat de nepocăinţă?
Ce ai fi făcut? (mai mult…)

error

Domnul vorbeşte una, oamenii înţeleg alta.

Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, a spus Mântuitorul nostru (Lc 17, 21).
Ea se află în inimile sau în locurile unde este Stăpân ascultat, urmat şi iubit deplin Domnul Dumnezeu.
Este în sufletele cu adevărat credincioase
şi în adunările celor cu adevărat ascultători de Hristos.
Este în Bisericile vii, care sunt sfinţite şi curăţite de Duhul Sfânt, unde El stăpâneşte cu lumină
şi este ascultat cu smerenie
de către toţi copiii Săi din ele.
Este între cei doi sau trei adunaţi în numele lui Iisus (Mt 18, 20).
Este acolo unde El coboară cu dragoste şi rămâne cu bucurie în cei născuţi din nou, care s-au alipit de Hristos, ajungând un singur duh cu El.
Aşa se înţeleg lucrurile duhovniceşti.

Cine nu-i născut din nou vede răul bine şi binele rău,
iar despre Lucrarea Evangheliei,
şi despre Împărăţia lui Dumnezeu,
şi despre cei care fac parte din ele zice că totul este rătăcire, îngustime şi nebunie.
Fiindcă oricine nu este născut din nou nu poate cunoaşte, nu poate primi şi nu poate înţelege lucrurile Duhului Sfânt.
Numai naşterea din nou poate da omului adevărata lor cunoaştere. (mai mult…)

error

RESPECTUL CUVÂNTULUI

1. Sunt mulţi oamenii care, sub versetele şi sunetele acestor cuvinte curate, nu se tem să rostească necurăţia rătăcirii lor,
prefăcătoria şi vicleşugul trufiei lor,
gândurile urâte ale întunericului lor,
răstălmăcirea îndoielilor lor
sau critica necredinţei lor.

2. O, omule scriitor sau rostitor al curatelor Cuvinte dumnezeieşti,
– fii cu teamă şi cu grijă asupra felului cum scrii sau rosteşti aceste cuvinte arzătoare!
De şapte ori îţi spală în rugăciune şi în lumină, în smerenie şi în sinceritate, în lacrimi şi în cercetarea nepărtinitoare gândul şi inima, buzele şi mâinile, ochii şi fiinţa întreagă
înainte de a rosti cuvintele cutremurătoare: «Aşa zice Domnul!» (mai mult…)

error

Unde nu este naştere din nou, nu poate fi nici ruşine de păcat

Domnul Iisus munceşte neîncetat să-i tot scoale pe unii de prin gropi,
de prin căderi şi murdării,
să-i tot spele şi să-i tot tragă după El,
să-i tot ţină, să-i tot îndemne şi să-i tot înduplece mereu.
În atâtea locuri, doi sau trei lucrători buni se chinuiesc neîncetat şi îşi scot sufletul, muncindu-se să-i ţină pe picioare pe toţi ceilalţi.
Să-i poarte pe braţe sau să-i tragă şi să-i împingă înainte pe urmele Domnului Iisus.
Şi adesea, aceste câteva suflete luptătoare sunt nişte biete surori care, doar prin jertfă, prin post şi prin rugăciune, trebuie să facă, cu multe greutăţi, ceea ce alţii ar avea datoria să facă cu voioşie şi cu putere.
Şi ar putea face cu uşurinţă, numai nu vor.
Ce dureroasă primejdie este aceasta şi ce mare pagubă este pentru toţi!
Unele suflete, după ani de zile de la naşterea lor din nou, nu se pot ridica nici acum de jos,
nu pot merge pe picioarele lor duhovniceşti.
Aceştia sunt născuţi bolnavi,
ori s-au îmbolnăvit grav îndată după naşterea lor.
Alţii, câteva zile au avut un mers frumos, dar nu după multă vreme au căzut în vreo cursă. Şi parcă şi-au rupt amândouă picioarele, aşa nu se mai vindecă.
Tu mergi hotărât şi harnic după Domnul şi după fraţi!
Atunci se va vedea că eşti sănătos.
(pag. 48-49) (mai mult…)

error

TEAMA DE PĂCAT ( II )

10. Se duc oamenii evlavioşi!…
Se duc, rând pe rând, cei care, din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semenii lor, nu şi-au cruţat nici via-ţa şi nici sănătatea, nici libertatea şi nici odihna, nici avutul şi nici familia lor,
ci s-au dăruit în totul muncii, luptei şi jertfei pentru acest scop sfânt.
O, ce puţini şi ce necesari sunt aceşti fii ai lui Dumnezeu printre fiii oamenilor!

11. Se duc oamenii evlavioşi care, răbdând toată prigonirea celui rău, n-au încetat totuşi să ne sfătuiască cu dragoste,
să ne îndrume cu răbdare,
să ne înţeleagă cu blândeţe
şi să ne ajute cu bunătate, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem şi noi de Dumnezeu. (mai mult…)

error

Dacă L-ai aflat pe Hristos, îţi va rămâne neuitat ceasul acela până la sfârşitul tău.

Deşi Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi nimeni să nu piară,
totuşi, de toată dragostea Lui cerească şi de toate făgăduinţele tainelor Sale cereşti
se vor împărtăşi cu adevărat numai cei care, auzind Cuvântul Său, Îl ascultă, întorcându-se la El cu credinţă.
Şi primindu-L, prin Taina Pocăinţei,
prin naşterea din nou,
pe Domnul Iisus viu şi trăitor în inima lor.
Apoi luptându-se să împlinească până la moarte voia lui Dumnezeu.

Fără ascultarea şi primirea de către noi, cu fapta, a naşterii din nou, pentru noi rămâne zadarnică toată marea lucrare de mântuire
şi tot acest ales drept de fii ai lui Dumnezeu.
Le pierdem pe toate prin nepăsarea şi prin necredinţa noastră, cum le-au pierdut şi le pierd atât de mulţi oameni din jurul nostru. (mai mult…)

error

TEAMA DE PĂCAT

1. Teme-te de păcat, căci ochii lui Dumnezeu cei ca para focului privesc cu atenţie şi cu mânie la ceea ce faci oricând faci răul!
Judecata dreptăţii Lui îţi pregăteşte îngrozitoarea răsplată a tuturor faptelor tale rele.
În ceasul în care nu te aştepţi.
Teme-te de orice păcat, fiindcă nici unul nu va rămâne nepedepsit!

2. Teme-te, desfrânatule, care faci lucruri scârboase la adăpostul nopţii
şi crezi că întunericul te acoperă de privirile lui Dumnezeu!
Căci, pentru ochii Lui, să ştii că întuneric nu există (Ps 139, 11-12)!
Iar urgia Lui va descoperi tot ce faci, aruncându-te într-o ruşine veşnică. (mai mult…)

error

BISERICA ŞI BIBLIA

1. Zadarnice au fost toate prigoanele împotriva Bisericii şi a Bibliei,
toate rugurile şi toate torturile,
toate interzicerile şi urmăririle,
toate combaterile şi diversiunile organizate împotriva învăţăturii şi a Numelui lui Iisus Hristos.
După fiecare val al acestora, puterea înnoitoare şi vie a lui Dumnezeu a făcut ca Adevărul şi Credinţa Lui să iasă mai puternice şi mai curate din ele.
El Însuşi, Care locuieşte în Ceruri, are grijă de aceasta.
Şi El va veghea totdeauna cu grijă asupra Bisericii şi a Bibliei Sale
şi asupra tuturor vrăjmaşilor acestora. (mai mult…)

error