Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Poruncile iubirii

Poruncile iubirii

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl. Rãmânând a nimãnui pe lume, […]
Read more

Rugându-Te să ne mai dăruieşti o dată fericirea

1. Ce fericite sunt căile pline de fraţi şi de bătrâni înţelepţi şi statornici care, mergând îmbrăcaţi de sărbătoare spre Casa Domnului, răspândesc pretutindeni o atmosferă plină de seninătate şi de putere, de praznic larg, fericit şi luminos! Mai dă-ne, Doamne, aceste fericite căi pline de sărbătoare. 2. O,
Read more

Zideşte-ţi mântuirea ta pe toată temelia Lui şi fericirea ta pe toată împlinirea sa

1. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi nimicit, ci numai, cel mult, întors pe o altă faţă. Dar şi aceasta va apare tot atât de frumoasă ori aspră. Şi această faţă a lui va avea sau umbră, sau lumină tot aşa, pentru fiecare om, după starea din care acesta priveşte la faţa lui văzută sau […]
Read more

Deschiderea ochilor este cea mai mare minune şi fericire

1. Nu ne lăsa, Doamne, să ne îngrijim pentru tinerii noştri, mai întâi, de nimic altceva decât de îndrumarea lor în cunoaşterea Ta şi nu-i lăsa nici pe ei să caute mai întâi altceva decât Cuvântul Tău şi curăţia cărărilor Tale. Căci fără Tine, toate le vor fi spre nefericire şi blestem, dar prin Tine, […]
Read more

Fericirea ta va fi nespus de strălucită, chiar începând de azi

8. Slujeşte-L numai pe Domnul şi robeşte-te numai Lui pe totdeauna, căci nu numai că vei fi cel mai slobod şi cel mai răsplătit în veşnicie, dar fericirea ta va fi nespus de strălucită, chiar începând de azi şi din viaţa asta. Bucuria ta va începe chiar din suferinţă – şi slava ta, chiar din […]
Read more
  • 1
  • 2