Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Poruncile iubirii

Poruncile iubirii

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl. Rãmânând a nimãnui pe lume, […]
Read more

Oricine suferă pe pământul acesta are nevoie de mângâierea noastră. Şi are dreptul la ea!

14. Oricine ajunge în vreo nenorocire are nevoie de ajutorul nostru. Iar noi avem datoria de conştiinţă să i-l dăm! Nimeni dintre noi n-are dreptul să treacă pe lângă o durere fără ca să ia parte într-un fel la alinarea ei. Pe lângă nici un nenorocit n-avem voie să trecem fără să facem ceva pentru […]
Read more

Nu fi plin de râvnă faţă de cei care te despart de familia ta

Temerea de Dumnezeu, la cine o are, se vede prin evlavia faţă de Numele Domnului, prin statornicia în credinţă, prin ascultarea de învăţătura dintâi, prin respectul faţă de convingerile şi de bucuriile altora, prin bunul-simţ şi buna cuviinţă faţă de semenii săi, prin nelăcomia faţă de ceea ce este al semenilor
Read more

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl. Rãmânând a nimãnui pe lume, […]
Read more
  • 1
  • 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!