Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Constantin Necula

Pr. Constantin Necula

Când cimitirul devine mai curat decât gândul oamenilor… (Matei 8, 28-34)

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula E mereu prima impresie pe care mi-o dă citirea textului acestuia mateian. Vindecarea celor doi îndrăciți din Gadara, elibeararea cimitirului local de cei doi – care erau primejdioși și înspăimântători, strigătul lor citând din teologia așteptării; sunt primii care-i zic:
Read more

PRIVEGHERE LA SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh! Ne-au prins zorile şi poate că am mai câştigat încă o noapte pentru ziua cea neînserată a Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi eu nădăjduiesc că aşa va fi, pentru că ne-au chemat la rugăciune, să ne bucurăm cu ei, ai […]
Read more

PREDICĂ LA DUMINICA I DUPĂ RUSALII (A TUTUROR SFINŢILOR)

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula Duminica I după Pogorârea Sfântului Duh, a tuturor Sfinţilor. Din Evanghelia de la Matei, capitolul 10, versetele 32-33; 37-38 şi capitolul 19, verse-tele 27-30, citire: „Zis-a Domnul: «Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisivoi şi Eu pentru el înaintea
Read more

Cuvânt la Apostolul Dumincii a 7-a după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, de la Fapte 20, 16-18; 28-36

Pr. Constantin NECULA Drept aceea, privegheaţi… Nu ne despărţim de Sfântul Apostol Pavel nici în Duminica aceasta. Astăzi trecem pe apă, pe lângă Efes, grăbindu-ne în golful din cetatea Miletului. Da. Aceea din care Thales, renumit geometru al antichităţii, a reuşit să măsoare distanţa pe mare. Azi nu ar mai
Read more

Caută spre Mine şi Mă miluieşte… (Duminica a VI-a după Paşti, a Orbului; Ioan IX, 1-38)

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula Nu cred că se află icoană a suferinţei mai plenar marcată de prezenţa Domnului Iisus Hristos decât aceasta a Duminicii pe care o întâmpinăm cu orbul la marginea Siloamului. Cântarea liturgică oferă o astfel de descriere, cât se poate de acceptabilă: „Cel ce s-a născut orb zice
Read more