Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Constantin Onu

Pr. Constantin Onu

SĂ FUGIM DIN LUME SPRE CRUCE ȘI ÎNVIERE !

Așa cum în centrul istoriei mântuirii noastre și al activității Răscumpărătoare a Mântuitorului stă Jertfa Sa , adică Patimile și moartea Sa pe Cruce , urmate de Slăvită Învierea Sa din morți , tot așa în centrul sau în inima anului bisericesc stau Paștile sau Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos , dată de la care începe Anul Liturgic .

Frământarea mea este cu ce gând și cu ce stare intrăm în acest Nou An Liturgic. Rugămintea mea la Dumnezeu este ca toți să intrăm cu intenția vădită a reformării și reactivării conștiinței noastre proprii , evident prin „ fuga din lume spre Cruce și Înviere ”. Acestea nu sunt cuvinte mari, ci sunt cuvinte asumate. Consider că este necesară tratarea și punerea în valoare a conștiinței noastre creștine clară , trează , veghetoare , sinceră și curată , lucrătoare , folositoare și ziditoare. (mai mult…)

Postul este o recomandare a Biserici dar și o Poruncă divină

Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos Mântuitorul lumii Cel Care a murit pe Cruce pentru păcatele noastre și Care ne-a întâlnit pe lumea aceasta de folos spre mântuire !

Postul este o recomandare a Biserici dar și o Poruncă divină.
Poruncă poate suna ” deranjant ” în vremurile noastre , dar ea face parte din Iubirea lui Dumnezeu față de noi făpturile Sale.
Este de fapt DORINȚA arzândă a lui Dumnezeu de a face noi ceea ce ne este spre binele nostru mântuitor .
Și eu , ca fiu al Bisericii Neamului românesc și ortodox, de asemenea Vă îndemn să împlinim împreună Porunca postului creștin ortodox.
Ca urmare pentru perioadă Postului Mare , frumos ne-ar sta nouă tuturor să plecăm genunchii la citirea Psaltirii .
De asemenea sunt recomandate, după râvnă și putere :
Acatistul Domnului Iisus;
Acatistul Patimilor Domnului;
Acatistul Sfântului Mormânt.
(mai mult…)

POCĂINȚA !

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Cuvântul rostit de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos : ” Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor „ ( Matei 4, 17 ) denotă lucrarea ei fundamentală în viața oricărui creștin.

Sfântul Efrem Sirul ne spune așa :
„Pocăința îi jertfește pe cei ce au păcătuit , însă iarăși le dă viață ; îi omoară, însă iarăși îi scoală din morți.

Cum așa ?
Ascultă: ea îi ia pe păcătoși și îi face drepți . Ieri erau morți, astăzi sunt vii pentru Dumnezeu prin pocăință; ieri erau străini, astăzi sunt ai Lui; ieri erau nelegiuiți, astăzi sunt Sfinți.”

Să luăm aminte !
Cei ce doresc , ” la facerea din nou a lumii” ( Matei 19 , 28 ), să stea de-a Dreapta Fiului lui Dumnezeu. Este bine să înceapă a se pocăi , chiar de astăzi , prin nașterea lor din nou prin Duhul Sfânt , care înseamnă înnoirea Tainei Botezului primită în pruncie.
Sfântul Ignatie Briancianinov ne lămurește : ” Ce înseamnă a te pocăi ? Înseamnă a-ți da seama de păcatele tale, a te căi de ele , a te lăsa de ele și a nu te mai întoarce la ele. Așa s-au prefăcut mulți păcătoși în Sfinți .”

Ce frumos ! Ce simplu ar fi !
Ce încântare s-ar auzi din Cerul Preaînalt dacă noi toți, dar toți, ne-am pocăi.

Eu unul chiar vreau !

Doamne ajută nevoinței și căinței mele !
Doamne, dacă până acum nu m-ai pierdut , este semn că m-ai așteptat și mă vrei întru Împărăția Ta !
Fii binecuvântat Hristoase Dumnezeu meu ! Amin.

Părintele Onu Constantin
18 Februarie 2019
Pomenirea Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei

PERICOLUL AMĂGIRII DE SINE

Cea mai mare parte a răului, care chinuie astăzi viața noastră, se datorează denaturării tradiției noastre bisericești, fapt ce a dus la o denaturare a ethosului Neamului nostru. Urmarea a fost că modul nostru de viață contemporan a devenit expresia unui ethos străin, deseori potrivnic propriei noastre tradiții bisericești.

Toți suntem păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu! Singurul care a pășit pe pământ fără de păcat a fost și este Dumnezeu Cel Întrupat. (mai mult…)

ȘI IATĂ, STEAUA A VENIT ȘI A STAT. UNDE…?

În ghidul de iconografie bizantină, urmând îndeaproape relatările Evangheliilor canonice ale sfinților Apostoli Matei și Luca, Nașterea Mîntuitorului Hristos este reprezentată și printr-o rază mare de lumină dumnezeiască, ce coboară din bolta cerului, pînă ce ajunge pe capul Pruncului Hristos. Pe la mijlocul ei, raza formează o cruce.

Creștinismul este religia sărbătorii. Oriunde nu se pregătește Nașterea lui Hristos Dumnezeu, după duhul și rînduiala pe care El ni le-a lăsat, nu este sărbătoare plinită și primită. Astăzi, pericolul pierderii identității creștine trebuie să aibă prioritate, o prioritate în ascultarea de Dumnezeu și nu de oameni.Fără un mare eroism, sărbătoarea nu poate fi sărbătoare, devine încă o dată ceva de rutină, protocolar, ”domnule/frate, am făcut-o și anul acesta: am tăiat porcul, am cumpărat brad și l-am împodobit cu artificii, am invitat nașii și prietenii să ne bucurăm după obiceiul străbun”. (mai mult…)

Vă provoc să vă lăudați în Domnul…

Slăvit să fie Domnul !

Dumnezeu Iisus Hristos S-a făcu Om pentru a deveni Doctorul / Vindecatorul nostru de această ” boală ” a îngrijorărilor nostre mentale.
Faptul că mintea noastră face ce vrea.
Macină gânduri. Este acuzatoare la adresa altora .
Nu se vede pe sine.
Nu mă lasă să mă văd ce făptură minunată sunt dar nici ce păcate am.
Aceasta înseamnă că mintea mea este ÎNTUNECATĂ.
Aceasta este boala fundamentală. Dar atenție: Nu Dumnezeu ne-a făcut așa, ci noi prin Păcatul Strămoșesc.
Lumina minții noastre s-a stins când noi am ascultat, prin Adam și Eva și acum prin deciziile noastre nefericite, de Vicleanul Diavol.
Dumnezeu care Este Lumină, locuia în om. În mintea omului, în inima omului Dintâi.
Lumina, luminarea minții noastre se reface numai prin cuvintele : Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, miluiește-mă pe mine păcătoasa / păcătosul !

Spor la rugaciune !
Vă provoc chiar să vă lăudati în Domnul cu acest demers duhovnicesc.

Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae , Arhiepiscopul Mirelor Lichiei versus Sfântul Apostol Petru !

Înțelepciunea este o comoară nesecată . Această bogăție a harului dumnezeiesc a dobândit-o Solomon întrucât , tânăr fiind nu a cerut de la Dumnezeu nimic altceva decât înțelepciune.

Vă îndemn fraților și surorilor în Hristos Domnul să cerem și noi de la Dumnezeu înțelepciunea darului rugăciunii : ” Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu , pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale , miluiește-mă pe mine păcătosul / păcătoasa ! ”

În acest mod vom fi și noi bogați în harul Duhului Sfânt și precum Sfântul Nicolae Arhiepiscopul Mirelor Lichiei , a cărei prăznuire o facem acum , vom putea dărui și noi ceea ce am dobândit , adică duhul și starea rugăciunii mult folositoare și mântuitoare .

Așa vom putea fi și noi Piatra Credinței pentru care mai marele apostolilor Petru a făcut aceea mărturisire revelatoare : ” Tu ești Hristosul , Fiul lui Dumnezeu Celui Viu ! ” ( Evanghelia după Sfântul Apostol Matei capitolul 16 , versetul 16 )

Sfântul nostru prăznuit Nicolae , a fost nevoit , ca prin Duhul Sfânt să ” închidă ” gura ereticului Arie , pălmuindu-l.

Iată o formă extremă de a evidenția Piatra Credinței.

Noi să fim fermi duhovniceste cu noi înșine și vă fi suficientă această ” duritate „.

La mulți și binecuvântati ani tuturor creștinilor ce poartă numele marelui ierarh sfânt Nicolae !

Mulți ani trăiască !

Părintele Onu Constantin
05 Decembrie 2018
Prăznuirea Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit și a Sfântul Mucenic Anastasie.

Da! Vom mărturisi …

Da! Vom mărturisi, în data de 07 Octombrie 2018, sacralizarea și demnitatea vieții de familie ale celor care dăinuiesc pe aceste meleaguri, de la începuturi, de când ne-a împroprietărit aici Bunul Dumnezeu.
De ce trebuie să ne mobilizăm pentru acest eveniment? (mai mult…)

Iisus este acasă !

Acest cuvânt din Evanghelia după Marcu , cap.1, 1, mă îndeamnă să-L vizitez pe El , întru ale Sale .
Câte nu am să-i spun !
Dar oare El așteaptă aceasta ca pe o curiozitate ?
Versetul 8 spune : ” Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Său că așa cugetau ei în sinea lor , le-a zis : De ce cugetați acestea în inimile voastre ? ”
Iată pe ” Dumnezeul vieții mele” ( Psalmul 41, 8) !
Iată pe Cel despre care spun și eu dar confirmă cartea sfântă Psaltirea 138 , 2 : ” Tu ai cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe.” (mai mult…)

Cine este omul Iisus ?

Mântuitorul Iisus Hristos este consemnat în Sfânta Evanghelie după Ioan cap.3 ,12 afirmând : „Dacă pe cele pământești vi le-am spus și nu credeți, cum veți crede de vi le voi spune pe cele cerești ? ”
El constată cantonarea noastră într-o gândire limitată, care exprimă starea omului căzut din har în păcat , dar și îndărătnic și sfidător la cele ce i se dovedesc despre recuperarea și regăsirea lui pe „Cărarea către Împărăție „.
Omul Iisus este Dumnezeu Cuvântul / Logosul Întrupat . (mai mult…)