Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Iosif Toma

Pr. Iosif Toma

Este imperios necesar ca tineretul să cunoască învăţătura de credinţă ortodoxă

Mesajul divin al Evangheliei creştine s-a răspândit, mai întâi, prin viu grai, prin predică orală, începând cu Mântuitorul Hristos, continuând cu Sfinţii Săi Apostoli şi, în cele din urmă, cu ierarhia bisericească, drept o continuare a acestei misiuni învăţătoreşti, până la sfârşitul veacurilor, după cuvântul pe
Read more

În sărbătoarea Sf. Gheorghe (23 apr.) a anului 1930

În sărbătoarea Sf. Gheorghe (23 apr.) a anului 1930, împreună cu fraţii ostaşi din Sibiu, Tălmăcel şi Sebeşul de Jos, Oastea din Sibiu, în frunte cu Părintele Trifa au făcut o frumoasă adunare în com. Gura Râului, din apropiere de Sibiu. Spunem ceva mai pe larg câteva lucruri despre această adunare, deoarece
Read more

Părintele Iosif ne-ajută să ne analizăm conştiinţa noastră, viaţa noastră…

„…Noi îl înţelegem într-o mică măsură pe Părintele Iosif şi Lucrarea pe care a făcut-o, dar cu toţii simţim efectul cuvintelor sale, efectul scrisului său, care, iată, peste vremuri, ne vorbeşte atât de minunat. Mi-am amintit că am văzut scris, pe coperta 4 a cărţii «O viaţă de apostol» a fratelui învăţător Ioan
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Partea Măriei (text în original)

In casa celor două surori — Marta şi Măria — in­ trase Isus. Marta se învârtea şi alergă grăbită în toate părţile să strângă vase, şi cele de lipsă la primirea şi ospătarea lui Isus, iar Măria şedea liniştită «lângă pi­cioarele lui Isus» ascultând şi sorbind în suflet divinele-i învăţături. (Luca 10,’38). O
Read more

Ginerii lui Lot au luat în glumă vestea prăpădului / LÓT VŐI TRÉFÁNAK VÉLTÉK A PUSZTULÁS HÍRÉT

„Şi a zis Lot: ieşiţi din locul acesta, căci Domnul vrea să piardă cetatea. Dar ginerii lui cre­deau că glumeşte“ (Fac. 19, 14). Sodoma şi Gomora erau un putregai sufletesc. Totul era putred şi stricat în aceste cetăţi. Un singur om îşi păstrase legătura cu Dumnezeu. Acel om era Lot. Dar nici acest Lot nu […]
Read more

Trufia este „începutul păcatului”, este „răsadul păcatului”,

DUMINICII A 33-A DUPÃ RUSALII (a Vameşului şi a Fariseului) „Zis-a Domnul pilda aceasta: «Doi oameni au intrat în biserică să se roage, unul fariseu şi altul vameş. Fariseul stând, aşa se ruga întru sine: Doamne, mulţumescu-Ţi că nu sunt ca ceilalţi oameni: jefuitori, nedrepţi, preacurvari sau ca acest vameş.
Read more
  • 1
  • 2