Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Prof. Vasile Mihoc

Pr. Prof. Vasile Mihoc

Pr. prof. univ. Vasile Mihoc – Tâlcuire la Faptele Apostolilor – p2

Pentru audio – clik pe imagine 1. Şi după ce am scăpat, am aflat că insula se numeşte Malta.2. Iar locuitorii ei ne arătau o deosebită omenie, căci, aprinzând foc, ne-au luat pe toţi la ei din pricina ploii care era şi a frigului.3. Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o […]
Read more

Pr. prof. univ. Vasile Mihoc – Tâlcuire la Faptele Apostolilor – p1

Pentru audio – clik pe imagine 28. Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. 29. Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi […]
Read more

Hristos Arhiereul şi preoţia creştină

PR. PROF. DR. VASILE MIHOC Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic) Evanghelia de la Ioan 17,1-13 1 Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. 2 Precum I-ai dat stăpânire […]
Read more

O priveghere activă

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii Evanghelia de la Matei 25,14-30 14 (Împărăţia cerurilor) este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. 15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. 16 Îndată, mergând, cel ce luase
Read more