Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Prof. Vasile Mihoc

Pr. Prof. Vasile Mihoc

Astăzi – Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zacheu)

Evanghelia de la Luca 19,1-10 1 Şi intrând, trecea prin Ierihon. 2 Şi iată un bărbat, cu numele Zacheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. 3 Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. 4 Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, […]
Read more

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos

Duminica dinaintea Botezului Domnului Evanghelia de la Marcu 1,1-8 1 Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 2 precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. 3 Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea
Read more

Când este undeva un om duhovnicesc, merită să faci orice efort să ajungi la el.

„În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin! Prea cucernici şi preaiubiţi părinţi, iubiţi fraţi şi surori, slăvit să fie Domnul! Sărbătoarea Pogorârii Duhul Sfânt este o sărbătoare plină de taină. Şi o simţim ca atare, în măsura în care avem sensibilitate pentru Duhul Sfânt. Am auzit la Apostol cum
Read more

„Faceţi-vă prieteni din mamona al nedreptăţii”

Duminica a XXII-a după Rusalii Evanghelia de la Luca 16,19-31 19 Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. 20 Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, 21 poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa […]
Read more

Ichthys – Duminica a XVIII-a după Rusalii

Evanghelia de la Luca 5,1-11 1 Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, 2 a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. 3 Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de
Read more