Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Vasile Ouatu

Pr. Vasile Ouatu

O scrisoarea testamentară a părintelui Vasile Ouatu

…Şi iată scrisoarea testamentară a părintelui Vasile Ouatu, care îl dovedeşte şi în faţa morţii ca pe un suflet de statornică credincioşie…

…Scump şi iubite Părinte Iosif… Nu v-am scris până acum. Sunt istovit complet. M-am simţit de mai mult timp bolnav, dar n-am voit să cedez. Am luptat înainte cu credinţă în Dumnezeu. Acum sufăr din greu, pentru că lupta de zi şi noapte m-a istovit şi a stricat toate mădularele trupului meu. Nu mai am nimic bun în mine. Dar tot nu disperez. Am conştiinţa pe deplin împăcată că mi-am făcut numai datoria. Pot muri liniştit în orice clipă. Socot că mi-am împlinit misiunea pe acest pământ. Un singur lucru mă mai reţine şi adesea mă tulbură: soţia şi copiii care, omeneşte vorbind, au nevoie de cele ale pământului. Dar iarăşi îmi zic: Cel ce dă hrană tuturor, ploaie la vreme, podoabă flori­lor câmpului etc. va avea El grijă şi de scumpii mei… Sunt în aceste clipe soldatul care cade zdrobit de gloanţe, dar steagul îl ţine sus, în semn că nu s-a predat inamicului… (mai mult…)

Preot Vasile Ouatu – Adevărul, Calea și Viața Spre citire fraţilor de la fronturile Oastei Domnului

„Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi“ (II Cor. 5, 17).

Prea iubiţii mei fraţi şi surori în Domnul Iisus!

Mântuirea, darul cel mai preţios, ne este mult primejduită de vrăjmaşul diavol, care se războieşte cu noi la fiecare pas. Noi însă trebuie să fim înţelepţi şi să luptăm cu eroism, până la zdrobirea totală a lui Satan.

Viaţa toată este o luptă şi încă o luptă grea, dar trebuie să luptaţi, alipiţi tot mai mult de Domnul Iisus. A lupta singuri, cu puterile voastre, este în zadar. A lupta împreună cu Iisus, alipiţi puternic de El, înseamnă putere şi biruinţă. (mai mult…)

CUNOŞTI TU GRAIUL JERTFEI LUI IISUS?…

Astăzi 19 februarie, se împlinesc 82 de ani de la trecerea în veşnicie a celui care a fost părinte, frate împreună-lucrător şi contemporan cu Părintele Iosif Trifa, jertfindu-se până la ultima suflare pentru cauza Sfântă a Lucrării Oastei Domnului, Părintele Vasile Ouatu ( 1903 – 19 februarie 1937)

Părintele Vasile Ouatu

 

Dragul meu cititor, ai înţeles tu gra­iul jertfei lui Iisus? Auzi cum El ne­contenit te cheamă să stai o clipă să priveşti la jertfa ce-ţi îmbie iertare, pocăinţă şi iubire? O, de-ai înţelege preţul jertfei lui Iisus!

Din ea apare strălucind iubirea sfân­tă a Domnului Iisus. Ah, ce fericit vei fi în clipa în care vei pricepe această minunata iubire!… Numai ea te face să uiţi totul şi să te apleci cu grabă sub crucea binecuvântată. Ea-ţi străpunge inima ca o săgeată ascuţită, şi-ţi scaldă ochii în lacrimile unei pocăinţe curate. Stăpânit de-a Lui iubire, începi să simţi cum inima ţi se moaie şi-n ea încolţeşte un nou răsad, ce te călăuzeşte înspre veşnicie. E rodul vieţii celei noi, ascunse în Iisus. Îngenuncheat sub a Lui Cruce, în inimă-ţi vor picura divinele-I cuvinte, care într-o clipă te schim­bă şi înnoiesc. Numai smerit îngenun­cheat la sânul blând al Domnului Iisus îţi vei putea descoperi păcatul care a ros de multă vreme fiinţa ta plăpândă. Numai aşa vei înţelege de ce Iisus pe cruce ni Se dă ca să ne aducă nouă tu­turor o veşnică şi sigură răscumpărare. Da, Iisus ni Se dă nouă prin jertfa de pe cruce. De aceea mare şi minunat este acest grai al jertfei lui Iisus! Dar cine-l mai pricepe?!… Şi dragostea nu are margini. (mai mult…)

Preotul şi mucenicul Vasile

Părintele Vasile Ouatu s-a născut în anul 1903 în oraşul Bârlad, în Moldova, şi a terminat teologia la Bucureşti în anul 1928. S-a căsătorit cu soţia sa Emilia în 19 mai, anul 1929, cununaţi fiind de preotul Toma Chiricuţă de la Biserica Zlătari, din Bucureşti. A câştigat prin concurs postul de paroh la Biserica „Sfânta Treime” – Ghencea, unde mai concurau şi alţi 42 de candidaţi. Avea o minte pătrunzătoare şi o inimă plină de dragoste de a sluji lui Dumnezeu cu toată râvna şi curăţia vieţii sale.

De la începutul vieţii de căsnicie i-a cerut soţiei sale cu toată stăruinţa ca ea să fie în toate privinţele un exemplu de viaţă curată şi smerită pentru toate femeile din parohia sa, lucru pe care ea l-a înţeles şi despre care a mărturisit ea că şi-a dat toate silinţele să-l împlinească. (mai mult…)

APEL LA MOBILIZARE, NIMENI SĂ NU RĂMÂNĂ LA VATRĂ!!!

Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu!
Dacă nu acum atunci când?

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” ( Matei 10, 32-33)

Participarea la referendum, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, este un act de mărturisire a credinţei în iubirea lui Dumnezeu pentru familie, un act de maximă responsabilitate pentru viitorul poporului român, precum şi un examen de maturitate duhovnicească pentru membri Asociaţiei Oastea Domnului de pretutindeni şi nu numai. (mai mult…)

Nu se încalcă astfel liberul-arbitru al individului? N-ar fi de preferat ca fiecare la 14, 16 ori 18 ani să decidă singur dacă vrea să fie botezat?

1. Ce este botezul? La ce vârstă trebuie botezat nou-născutul?

R : Botezul este Taina în care prin întreita cufundare în apă, în numele Sfintei Treimi, cel ce se botează se curățeste de păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute până la botez. Acesta se naște la o viață nouă, spirituală, în Hristos și devine membru al Bisericii, Trupul tainic al Domnului.
Mântuitorul nu a stabilit nici o vârstă sau limită de vârstă pentru primirea Botezului, ci a arătat doar faptul că primirea Botezului este de o importanță vitală pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu: „De nu se va naste cineva din apă si din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este” (Ioan 3, 5-6). Deși Mântuitorul i-a chemat întotdeauna la Sine pe copii și i-a dat drept exemplu celor mari, El nu a dat de înțeles niciodată că aceștia ar putea intra în Împărăția Sa fără a fi botezați.
Potrivit învățăturii Bisericii, această taină a Botezului se săvîrșește pentru prunci la 40 de zile după naștere. (mai mult…)

Filă de istorie – CUVÂNTAREA PĂRINTELUI VASILE I. OUATU rostită cu ocazia sfinţirii bisericii „Sf. Treime – Ghencea”

 

Înalt Prea Fericite Stăpâne,

Prea Sfinţite,

Prea Cucernici Părinţi Protoierei

şi iubiţii mei fraţi şi surori în Dom­nul Iisus

 

Clipa aceasta este clipa dorită de mine cu multă căldură. Este clipa atât de scumpă sufletului meu, că pentru ajungerea ei n-am cruţat nimic, nici chiar viaţa mea. Şi cu mine împreună, au dorit-o şi au aşteptat-o nerăbdătorii toţi cei binecredincioşi care necontenit au stat alături de mine, fiecare ajutându-mă cu ceea ce a putut. Unul cu ba­nul lui, altul cu munca lui, iar altul poate numai cu vorba lui dulce şi înţe­leaptă.

Astăzi, iubirea lui Dumnezeu, Care nu ne-a părăsit o clipă, ne-a învrednicit să ne vedem împlinită cea mai arzătoare dorinţă a sufletelor noastre, sfinţirea frumoasei şi scumpei noastre catedrale. Este, Înalt Prea Fericite Stăpâne, pen­tru mine, pentru fraţii şi fiii mei în Domnul, o nespusă bucurie faptul că, în fine, luptând zi cu zi, clipă de clipă cu atâtea greutăţi, cu necazuri şi amărăciuni, am putut birui şi prilejui, prin Mâna Atotputernicului Dumnezeu, prin încrederea, prin sfatul şi îndrumarea părintească a Înalt Prea Sfinţiei Voas­tre, serbarea de astăzi. (mai mult…)

La Bucureşti, Comemorarea Părintelui Vasile OUATU

Anul acesta se împlinesc 81 de ani de la trecerea în veşnicie a celui care a fost părinte, frate împreună-lucrător şi contemporan cu Părintele Iosif Trifa, jertfindu-se până la ultima suflare pentru cauza Sfântă a Lucrării Oastei Domnului, Părintele Vasile Ouatu.
 
Cu ajutorul Domnului, duminică 6 mai, 2018, aşteptăm la Bucureşti fraţi şi surori din toată ţara pentru ca manifestarea şi bucuria duhovnicească să fie depline.
 
Programul va decurge astfel:
1. Sfânta Liturghie va avea loc, începând cu ora 9:00, la Biserica «Sfânta Treime» – Ghencea, biserică construită de Părintele Vasile Ouatu (adresă: Calea 13 Septembrie, nr. 211);
2. După Sfânta Liturghie, ne vom deplasa la mormântul părintelui din Cimitirul Ghencea, pentru Slujba Parastasului (ora 12:30) şi, în continuare, pentru programul adunării frăţeşti.
 
Accesul în locaţiile mai sus amintite, cu plecare din Gara de Nord, se poate face prin două căi: troleibuz 96 (plecare de la coloanele Gării de Nord, până la staţia 13 Septembrie), sau metrou, până la Staţia Eroilor, de unde se va utiliza autobuzul 226 (din zona Eroilor, staţia Spital Universitar, până la staţia de coborâre: 13 Septembrie).
 
Aducem la cunoştinţă tuturor fraţilor că la înmormântarea Părintelui Vasile Ouatu, pe lângă miile de fraţi din ţară, a participat şi Părintele Iosif Trifa, care a spus: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu…” (Evr 13, 7).
 
Adunarea Oastei Domnului din Bucureşti

UN ADEVĂRAT MARTIR AL VREMURILOR NOASTRE

Numai cine a gustat din cupa durerilor poate să înţeleagă în oarecare măsură multele sufe­rinţe ale Părintelui Iosif Trifa. Lăsând la o parte cele sufleteşti, ne oprim la multele chinuri pe care le suferă trupeşte.

Pulmonar, cu frenicectomie, intervenţie chirurgicală ce se face bolnavilor de piept când nu mai este nici o speranţă de scă­pare. Deci greu bolnav. La in­testine, operat de şase ori, cu răni încă deschise. Când am mers la Sibiu, auzeam din camera alăturată gemetele de durere, mai ales când sora îi schimba pansamentele. Gemetele erau mult impresionante… Iar când a venit pentru a doua oară la Bucu­reşti, într-una din zile, în urma zdruncinării umblatului cu ma­şina, sub ochii mei am văzut un chin şi mai mare. Un intestin a dat bandajul la o parte şi a ţâşnit afară. Au urmat câteva ore de chin şi dureri… Mâinile erau scăldate în sânge, dimpreună cu aproape jumătate de kilogram de vată.

În această stare de grea sufe­rinţă trupească lucrează Părintele Iosif, pe care nu greşesc numindu-l UN ADEAVRAT MARTIR. Ţinând seamă de acestea, toţi cei ce se luptă cu un asemenea om sunt nişte criminali şi nişte ucigaşi lipsiţi de orice simţăminte omeneşti. Pentru aceea, dragii mei, iubiţi pe Părintele Iosif şi nu încetaţi a vă ruga pentru el.

«Ostaşul Domnului» nr. 6, 7, 8 / 15 martie – 15 apr. 1935, p. 3

Părintele Vasile Ouatu, ostaşul jertfirii de sine / Ovidiu Rus. – Sibiu : Oastea Domnului, 2017

 

 

~~  *  ~~

 

14

Scumpul nostru Părinte Vasile este greu bolnav. Fraţii sunt rugaţi a se ruga Domnului pentru însănătoşirea Sf. Sale.

Fraţii de la Bucureşti

«Ostaşul Domnului» nr. 6-7-8 / 15 martie – 15 apr. 1935, p. 4

Filă de istorie – CUVÂNTAREA ÎNALT PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH MIRON – la sfințirea bisericii „Sfânta Treime –Ghencea”

Duminică, 11 noiembrie a. c., s-a sfinţit impunătoarea şi frumoasa noastră catedrală: biserica „Sfânta Treime –Ghencea”. Sfinţirea s-a ofi­ciat de însăşi Înalt Prea Sfinţitul Patriarh, cu un fast deosebit. După slujbă, Înalt P. S. Sa a ţinut o fru­moasă predică, din care spicuim câ­teva rânduri:

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, sfinţit-am eu însumi această mă­reaţă biserică. Încă din timpurile cele mai vechi ale vieţii creştine, ca­sa Domnului se zidea pe mormântul unui mucenic, ceea ce mărturiseşte că credinţa în Hristos şi învăţătura Lui are la temelie jertfa. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost trimis în lume ca prin jertfa Sa pe Sf. Cruce să spele păcatele oamenilor. Pentru aceea, a fi creştin înseamnă să duci o viaţă de jertfă.

Înmulţindu-se creştinii, n-au mai avut la îndemână mucenici, dar în timpul serviciului divin aţi văzut la mine ceva. Era un vas de aur în care se afla o mică părticică din trupul unui sfânt, arătând prin aceasta că şi biserica aceasta are la temelia ei jertfa unui sfânt. Numai prin jertfă se poate croi o viaţă nouă. Biserica aceasta, ea însăşi este zidită cu multă jertfă şi mare tru­dă. Acestea însă sunt virtuţile vred­nice de laudă. În aceste vremuri de criză morală şi materială, donatorii Ştefan Ionescu-Troicea şi Gh. Zam­fireseu sunt pilde vrednice de ur­mat. (mai mult…)