Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Vasile Ouatu

Pr. Vasile Ouatu

Deschide, Doamne, ochii tuturor să te cunoască, să vadă şi să Te urmeze.

La vremea predicii, mi se dă mie cu­vântul. Este la rând tocmai Evanghelia cu orbul din Ierihon (Lc 18, 35-42). O potrivire minunată. Parcă Dumnezeu anume a rânduit lucrurile pentru astăzi. Evanghelia însăşi mărturiseşte pentru Oastea Domnului şi rosturile ei în lume. E vorba de un orb care se întâlneşte cu Iisus.
Read more

Lumina vieţii ne-a venit de sus

Lumina vieţii ne-a venit de sus, cu toate bogăţiile pe care omul nu le poate acuma preţui îndeajuns. Iisus Mântuitorul, Care ne-a trimis pe Părintele Iosif să ne deschidă ochii şi să ne des­copere comorile Evangheliei, să toarne în inimile noastre, ale tuturor, dragostea cea curată, care să ne ţină uniţi în jurul
Read more

PRIVEGHEAŢI, VĂ RUGAŢI ŞI LUPTAŢI

Cuvântarea păr. Vasile I. Ouatu rostită la Congresul Oastei Domnului, Sibiu „Lucrarea mea de laudă es­te pentru împăratul” (Ps 45, 1). Prea Sfinţite stăpâne, Prea Cucernici părinţi, iubiţii fraţi şi surori în Ostăşia Domnului Iisus! Sunt câteva zile de când l-am cercetat pe acela care ne este nouă tutu­ror scump,
Read more

CONSTATĂRI TRISTE, DAR ADEVĂRATE!…

Sunt ani de zile de când Oastea Domnului strigă pe toate căile că viaţa celor mai mulţi creştini este o mărturie că creştinătatea de azi este o mare minciună. Căci într-adevăr, cine mai trăieşte viaţa de copil al lui Dumnezeu? Cine mai stă smerit sub ploaia dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt? Cine îşi mai […]
Read more

CUVÂNTAREA PĂR. V. OUATU – La depunerea legământului în biserica cea nouă din Ghencea

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească. neînduplecaţi, clevetitori, neînfrâ­naţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi,
Read more

Eu nu m-am predat. Am luptat, am suferit, dar nu m-am predat. De la ţintă nu m-am abătut.

Ultima scrisoare De la sanatoriul din Geoagiu, părintele Vasile i-a scris Părintelui Iosif scrisoarea de mai jos, ultima lui mult-grăitoare scrisoare – testamentară:   Scump şi iubit părinte Iosif! Nu v-am putut scrie până acum. Sunt istovit complet. M-am simţit mai demult bolnav, dar n-am voit să cedez. Am
Read more