Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Prietenul tinereţii mele

Prietenul tinereţii mele

Inima şi gândurile mele nu mi le-a putut ferici nimic altceva decât dragostea Ta

12. O, Preaiubitul meu, Mântuitorul meu, Binefă-cătorul meu, Răscumpărătorul şi Dumnezeul meu… adoraţie, recunoştinţă şi slavă veşnică dragostei Tale nemuritoare şi nemărginite! 13. Ştiinţa îngâmfată şi bâjbâitoare mi-a putut schimba o părticică din vederile mele, 14. filozofia lăudăroasă şi goală a putut să-mi
Read more

Biruinţa mea rece n-a fericit pe nimeni.

10. Am putut avea uneori, în faţa vrăjmaşilor, un cuvânt neclintit, o inimă netemătoare, o privire hotărâtă, o comportare demnă. 11. Dar dacă nu le-am putut lăsa nici o punte de iubire spre ţărmul Tău, ei au rămas tot dincolo, fără lumină, eu, tot dincoace, fără pace, iar Tu, între noi, fără bucurie. 12. Biruinţa
Read more

Cum mi-aş putea opri câte ceva din feluritele Tale desfătări?

11. Când Tu eşti lângă mine, nu pot să-mi mai opresc sufletul de la nici o bucurie pe care mi-o dă prezenţa Ta. 12. Atunci mă ospătez fără nici o reţinere din toată avuţia bucuriilor Tale. 13. Atunci beau şi mă îmbăt de dragoste. 14. Atunci mă scald în lumină şi mă desfăt în lacrimi […]
Read more

Dragostea cea mai fericită şi mai nerăbdătoare din lume

8. O, paşii Tăi! Cât de fericit era auzul meu simţin-du-i şi cum îmi tresărea inima mea când puteam înţelege binecunoscutul sunet al paşilor Tăi apropiindu-se. 9. Ştiam că apropierea lor îmi aduce apropierea Ta. 10. Ascultam mereu, cum ascultă o mamă tânără să audă paşii dulci ai copilaşului ei drag apropiindu-se
Read more

Cum aş putea să mai plâng eu, când văd faţa Ta preaiubită aplecată peste mine?

1. Dulce Prieten al plânsului meu ascuns, nu-mi lăsa inima, prea copleşită de singurătatea ei, să plângă prea mult când este cu Tine. 2. Smulge-mă din negurile mâhnirii trecutului meu şi înalţă-mă în soarele prezentului fericit. 3. Chiar în timpul ploii mele, sparge-mi dintr-o dată zidul norilor mei negri şi fă-mă
Read more