Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Proiectul „Noi mărturii despre Fericiţii noştri înaintaşi”

Proiectul „Noi mărturii despre Fericiţii noştri înaintaşi”

Fratele Iordache Popa, din localitatea Bucşeşti-Bacău

Ascultând de glasul conştiinţei care îl mustra dupa fiecare păcat, se întoarce la Domnul, încă din tinereţe, întâlnindu-l pe fratele David Bălăuţă, care îi procura Noul Testament şi cărţile Oastei Domnului. A învăţat să trăiască într-o mare smerenie, fiind plin de râvnă pentru Dumnezeu. Când era vorba de vestirea Cuvântului  sau de necazul cuiva, nu-l putea opri sau întoarce nici viscolul,nici ploaia şi nici întunericul. A îngrijit de foarte mulţi bolnavi si bătrâni, fiind tot timpul tatăl orfanilor şi ajutorul văduvelor, deşi a trăit feciorelnic, după îndemnul Sfântului Pavel. Îi plăcea să transcrie, frumos si îngrijit, cărţile şi plăcutele cântări de la Oaste, cu care a îmbogăţit pe mulţi.

Din părtăsia lui cu Domnul Iisus ne-au rămas ca amintire si frumoase poezii,din vremea tinereţii sale,printre care: „De-ai lua pe umăr crucea”’ „ Dumnezeul meu, Dumnezeu meu” ‚ şi altele, care au împletit cununa cântărilor noastre de la început.

Le spunea fraţilor: „ Ţineţi-vă de poala Domnului şi nu vă lăsaţi  deloc de El,dacă vreţi să străluciţi ca soarele în Împărăţia Lui vesnică!” Iar ultimul cuvânt i-a fost „Eu mă duc la Domnul!” Şi s-a dus la odihna si rasplata Lui cea de veci.

Fratele Iordache Popa, din localitatea Bucşeşti-Bacău, s-a născut în ziua de 13 decembrie 1907 și  a păşit pragul vieţii veşnice, pe data de 19 decembrie 1995.

Dumnezeu să te odihnească în pace, scump si neuitat frate, Iordache Popa!

Sora Elisabeta Dascalescu- Bucşeşti

mărturie culeasă de sora Eugenia Filimon
din foaia Iisus Biruitorul, luna februarie 1996

Fratele Neculai CHISTOL, din satul Slobozia, jud. Neamt

S-a născut la 20 iunie 1923. Se întoarce la Domnul în vara anului 1968, printr-o înştintare venită de la Domnul. Sora Lucica, sotia fratelui, ne mărturisește: După ce am venit de la biserică, m-am culcat putin. în timpul somnului, m-a trezit cineva şi mi-a zis: Hai scoală, să mergi la adunare! M-am sculat şi m-am dus la Neculai şi i-am zis că cineva m-a trezit să mă duc la adunare. Şi el mi-a zis: Du-te!  M-am dus la sora Chindea, care era la Oaste, şi i-am spus ca vreau să merg la adunare. La o săptămână i-am spus lui Neculai că mă duc iar la adunare dar el a rămas dormind. Însă, după ce am plecat eu, cineva l-a trezit din somn și l-a zis: ”Tu stai și dormi și ai tăi frați sunt duși departe…” În clipa aceea, s-a sculat, a venit după mine şi m-a ajuns în centrul satului, la magazin, şi mi-a zis că cineva l-a trezit să meargă la adunare. Atunci am făcut o cruce mare şi am zis: Doamne, ajută-ne să nu ne mai întoarcem inapoi de pe acest drum! Şi nu ne-am mai întors” (mai mult…)

Fratele Vasile MITITELU, din Joseni, oraşul Dărmăneşti, jud. Bacău.

S-a născut pe data de 9 septembrie 1925, fiind al treilea copil al unui gospodar de frunte, Costache Mititelu. Familia îl educă în spiritul corectitudinii şi al dragostei de muncă

Se căsătoreşte, în anul 1953, cu sora Evuta, al treisprezecelea copil din familia fratelui Petrea Paşcu, ostaş din satul Plopu, renumit pentru seriozitatea şi hotarârea lui în lupta mântuirii pentru vestirea lui lisus cel Răstignit. Semănând cuvântul Domnului către ginerele său clipă de clipă, pământul bun al inimii fratelui Vasile a facut ca ssământa să încoltească. Momentul intrări in Oastea Domnului s-a petrecut la adunarea organizată cu prilejul botezului primului copil al părintelui Petru Roncea, adunare la care a participat şi fratele Traian Dorz. La chemarea pentru legământ, fratele Vasile Mititelu, aflându-se mai departe, a ridicat mâna milităreşte, uimind, prin gestul său hotărât, pe fratele Traian. (mai mult…)

Fratele Costache GAVRILA, din Turluianu, jud Bacău

În dimineata Praznicului Botezului Domnului, fratele Costache si-a luat găletuşa cu apă de acasă, după obicei, şi a plecat la sfânta biserică. Acolo, s-a închinat, a cântat împreună cu tot poporul răspunsurile la Sf. Liturghie, conformându-se cu întreaga sa fință angajamentului rostit prin cântare: „Toată grija cea lumească să o lepădam…”. Era fratele Costache nelipsit  de la Casa Domnului, de la cântarea din ea, de la adunările Oastei.  De aceea, nici momentul plecării sale din viața aceasta pământească, atunci cand a fost să-l întâmpine, nu l-a prins nepregatit. Căci atât de grijuliu se purta scumpul nostru frate față de curătirea sufletului său,
prin marturisirea şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, încât s-a stins ca o lumânare ce a ars până la capăt în lupta ostăşească a mântuirii sale. (mai mult…)

Soră Cornelia VLAD, din Teliucu Inferior, jud. Hunedoara,

Scumpa noastră soră Cornelia VLAD, din localitatea Teliucu Inferior, judetul Hunedoara, născută în date de 6 martie 1932, a plecat din această viată trecătoare la
viata cea veşnică în data de 27 noiembrie 2008.

Sora Cornelia a fost ani multi membră a comitetului biserici ortodoxe din localitate şi s-a invrednicit a se ocupa cu pregatirea prescurilor pentru Sfânta Liturghie.

A fost una dintre cele mai credincioase surori din biserica şi adunarea noastră.

Scumpă sora Conelia, îți promitem că nu te vom uita niciodată, nădăjduind să ne reîntâlnim în Împărația cea Veşnică. Dumnezeu să te odihnească în pace!

Familia şi Adunarea Oastei Domnului din Teliuc

mărturie culeasă de Andrei Micuțiu
din foaia Iisus Biruitorul, Nr.  16(680) 13-19 aprilie 2009

Tânărul frățior Elisei Lupu, din loc. Matca – Galați

Elisei, cel de-al treilea copil – din cei 8 – se naşte pe data de 24 iulie 1992. Încă din copilărie, a fost deosebit. Era foarte ascultător şi supus. Dorea ca lucrul său pe care îl făcea să fie bun, chiar foarte bun. De fiecare dată când ceva nu era înfăptuit bine, când apăreau unele neintelegeri în familie, plângea şi spunea: Nu trebuia să se întâmple aşa!…”. Din copilărie, a iubit viața de curătie. Cu toată dragostea mergea la sfânta Biserică şi la adunările Oastei. Se scula dis de dimineată cu mare bucurie, îşi facea rugăciunea, apoi îi scula şi pe ceilalti frătiori ai săi, se îmbrăca şi pleca la sfânta Biserică. Spunea că dacă, într-o duminică, nu merge la sfânta Liturghie, apoi la adunare, pentru el, acea zi este nefericită.

La numai 12 anişori, face un cutremurător legământ de intrare cu toată finta sa in Oastea Domnului. Aceasta s-a petrecut la data de 12 septembrie 2004, la o adunare de logodnă a fratelui Andrei Ştefan cu sora Mariana Costea. Cu o voce caldă şi duioasă, printr-o rugăciune cutremurătoare, se preda Domnului, cu ochii plini de lacrimi şi cu inima zdrobită că vrea şi el să-L primească pe Domnul Iisus în inima sa şi să-L urmeze până la sfârşit. In drum spre casă, îi spunea tatălui său: „Tată, când am început să fac rugăciunea de legământ, o putere neobişnuită a pătruns în inima mea şi simteam că nu mai sunt pe pământ!”. Apoi aşa de mult s-a lipit de Domnul, incât era nedespărtit de la sfânta Biserica. Deseori spunea: ,Tată, când intru în Biserică sunt atât de fericit, parcă intru în Impăratia Domnuluil!”. Şi venea de la Sf. Liturghie cu o fată senină şi bucuroasă, iar după-amiaza mergea tot la fel şi la adunare. Apoi încerca mereu să îndemne şi pe ceilalți tineri să meargă la Sf. Liturghie şi la adunare. A căutat să facă misiune duhovnicească, distribuind cărti printre frati. A început să mărturisească câte un scurt cuvânt în adunare, mai ales îi plăcea să citească din cărtile Părintelui losif. (mai mult…)

Sora Aneta Toloacă, din Lăloaia, Comănești, jud. Bacău

Sora Aneta s-a născut pe 5.11.1921 și a trecut la Domnul în dimineața zilei de 4.12.2010.

Încă din anii copilăriei a avut ocazia să-L cunoască pe Domnul, fiindcă s-a născut într-o familie de buni credincioși, Profira și Stănică Toleacă. Fiindcă avea o voce frumoasă, încă din tinerețe a pus în slujba Domnului acest talent, cântând ca o privighetoare duioasele cântări ale Oastei.

Frumoase și pline de bucurii sufletești i-au fost copilăria și tinerețea alături de frații ostași , în frunte cu părintele Bogoride, fr. David Bălăuță, la adunările care aveau loc la biserica din Lăloaia, în sătul natal. Mergând pe la multe adunări din țară, avut ocazia să cunoască și pe unii frați  importanți din vremea dintâi: pe frotele Nicolae Marini,  pe fratele Eftimiu Florea și pe alții.

Crucea grea dusă de-a lungul anilor i-a slăbit organismul, iar suferința i-a fost nedespărțită cincisprezece ani. Ultimii trei ani i-a fost să-i trăiască imobilizată la pat, dar și-a dus crucea suferinșei fără cârtire.

Dumnezeu să te odihnească în pace în Împărăția Sa, scumpă mamă și soră Aneta!

Familia și Adunarea Oastei Domnului din Lăloaia

mărturie culeasă de Andrei Micuțiu
din foaia Iisus Biruitorul, Nr.  5(773) 24-30 ianuarie 2011

Sora Mărioara BUZESAN, din Arad

Născută în anul 1929 într-o familie de țărani arădeni cu frică de Dumnezeu, sora Mărioare a învățat, încă din copilărie, că slujirea lui Dumnezeu şi a aproapelui reprezintă împlinirea simplă şi adevărată a iubirii ce se face scară spre cer…

În anul 1985 intră în adunarea Oastei Domnului din parohia Micălaca-Veche (cartier al Aradului) şi împreună cu frati şi surorile, paşii o poartă spre
locurile sfinte ale ortodoxiei româneşti, în pelerinaje, la casele bolnavilor, ale văduvelor şi sărmanilor, ducând cântarea şi cuvântul de alinare ale lui Hristos.

La inceput de toamnă târzie, Psaltirea ei dragă a rămas deschisă, conducând-o spre ocaşurile bucuriei veşnice..

A plecat la Domnul în marele Praznic al Naşteri Maici Domnului, din anul 2011.

Adunarea Oastei Domnului din Arad

mărturie culeasă de Andrei Micuțiu
din foaia Iisus Biruitorul, Nr.  44(812) 24-30 oct. 2011

Fratele Alexandru LEAŞCU, din satul Cernu, jud. Bacău

Fratele Alexandru LEAŞCU, s-a născut pe data de 20 martie 1934, iar la 4 decembrie 2010, a plecat dintre noi la cele veșnice.

Se căsătoreşte cu Florenta Lascăr, din satul Cernu. A cunoscut calea Domnului  la 37 de ani, făcând legământ  în Lucrarea sfântă și binecuvântată a Oastei Domnului. În cei cincizeci de ani de căsnicie, Domnul i-a binecuvântat cu șapte copii şi doispreze nepoți.

A fost prezent mai mult in adunările locale şi era nespus de bucuros atunci când frații hotărau  adunarea în casa lui, sustinând bunul-mers al adunărilor din împrejurimi şi din satul local. (mai mult…)

Sora Maria ARCHIP, din Podoleni, jud. Neamț

Sora Maria a cunoscut pe Domnul din tinerețe, având părinți credinciosi, dar vânturile lumii înselatoare au întrerupt-o din drumul bun, timp în care s-a și căsătorit cu un tanăr, Costică Archip, căroră Domnuș le-a dăruit două fete, Lina şi Margareta.

Mustrând-o conştinta pentru îndepărtarea de Domnul, fiind şi bolnavă, s-a hotărât din nou pentru calea Lui, prin anul 1971, la adunarea de nuntă a unui nepot din Oastea Domnului. A facut atunci legământ, pe care l-a tinut, prin pocăintă, devenind, prin post şi rugăciune, o soră şi o mamă bună, nu numai pentru ea, ci și pentru multe alte suflete, pe care le îmbărbăta le mângâia si le îndemna la rugăciune.

Sotul ei s-a făcut si el ostaş la un an după ce ea a făcut pasul acesta, unde a activat în adunarea din Podoleni ca un bun frate. A avut o viață după voia Domnului, o comportare demnă în societate, atât în familie, cât şi în serviciul pe care l-au fãcut amândoi. Fratele Constantin a trecut şi printr-o suferintă în care a stat şi la pat timp de 6 luni, iar sora Maria a trecut fără cârtire prin 15 ani de suferintă. Fratele Costică a trecut la Domnul în anul 1983. Sora Maria a dus văduvia cu mulțumire, deşi cu multă suferintă, find aşa de multi ani imobilizată în casă.

Domnul să le răsplătească şi să-i aşeze la locul pregătit de El pentru ei!

Adunarea Oastei Domnului din Podoleni

mărturie culeasă de Andrei Micuțiu
din foaia Iisus Biruitorul,Nr.  24(792)/ 6-12 iunie 2011