Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Revista altarul banatului

Revista altarul banatului

Hrănire şi mântuire

COSTION NICOLESCU

I. Hrănirea
De la paradisul originar la raiul eshatologic – un şir de mese. Istoria hranei începe pentru omenire, în lumina referatului biblic, cu hrana din Eden [Facerea 1, 29] şi de la Pomul cunoştinţei binelui şi răului [Facerea 2, 16–17] şi (ne)sfârşeşte cu Pomul Vieţii – Crucea lui Hristos şi la masa din Împărăţia Tatălui, când Hristos va bea, într-un fel nou, inimaginabil, cu ucenicii Lui, Potirul euharistic [Matei 26, 29]. Acest parcurs poate fi privit şi prin prisma unui şir de mese importante la scara istoriei mântuirii. Momentul de răscruce este acela de la Cina cea de Taină, în care Hristos S-a constituit în hrană dătătoare de viaţă pentru omenire şi S-a dăruit ca atare.

În Eden. Imediat după încheierea creaţiei, după ce i-a dat omului porunca înmulţirii şi în stăpânire întreaga lume, Dumnezeu S-a preocupat de hrănirea lui. „Apoi a zis Dumnezeu: «Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastr㻓 [Facerea 1, 29]. (mai mult…)

PREOTUL IOAN SABĂU – (1914 – 2008), APĂRĂTOR ȘI MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINȚE

Preot dr. Ionel Popescu
din revista Altarul Banatului,
nr. 4-6, 2015

Pe vrednicul de cinstire şi de pomenire, preotul Ioan Sabău, l-am cunoscut în primăvara anului 1984, când am fost invitat, de un prieten, la parastasul de şase săptămâni pentru tatăl său, oficiat în parohia Bobâlna (lângă oraşul Simeria), unde păstorea părintele. Mărturisesc, de la bun început, că întâlnirea mea de tânăr diacon (aveam doar un an şi 2 luni de la hirotonie) cu deja septuagenarul „duhovnic al Ardealului” – cum pe bună dreptate a fost numit – constituie un moment providenţial, încărcat de impresii din cele mai frumoase şi mai pline de învăţături folositoare de suflet.

Aflând că sunt profesor la Seminarul teologic din Caransebeş, faţă de care nutrea simţăminte sincere de admiraţie şi de preţuire, mai ales că în vremea studiilor mele seminariale predase acolo bunul său prieten şi coleg de doctorat la Bucureşti, preotul Ioan Teodorovici, părintele Ioan Sabău m-a rugat să adresez, la momentul pricesnei, un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi în număr destul de mare la biserică. (mai mult…)

SFÂNTUL IOAN HRISOSTOM – MODEL PENTRU SLUJITORII DE AZI

Preot drd. Ionuţ Constantin
din revista Altarul Banatului,
Nr. 1-3, ianuarie-martie 2016

Abstract: As one may notice, Christian preacher, from the perspective of John Chrysostom, is a means for a priest to religiously educate a Christian, bring him down the path of the Church and closer to Christ. That is why he had shown, by holding numerous lectures during masses, that preachers held at any moment may create sensibility and open man’s soul to God. Preacher is not a „simple means of defense, but also the weapon of a large and holy offensive and preventive action.

“ Keywords: preacher, priesthood, model, vocation, homily.

Sfântul Ioan Gură de Aur (354-407) 1 este una dintre cele mai semnificative şi importante personalităţi din epoca patristică, care şi-a pus amprenta asupra întregii activităţi ce s-a desfăşurat în viaţa Bisericii Ortodoxe, acest lucru fiind întărit şi de faptul că este cinstit ca „sfânt părinte şi dascăl”, calendarul ortodox închinându-i trei zile de prăznuire: 13 noiembrie – Sfântul Ioan Gură de Aur; 27 ianuarie – Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur; 30 ianuarie – Sfinţii Trei Ierarhi, unde este prăznuit alături de ceilalţi doi mari ierarhi ai Bisericii Creştine, Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul. (mai mult…)

Dragostea pentru vrăjmaşi după Sfântul Siluan Atonitul

Prof. GHEORGHIOS I. MANTZARIDIS
Universitatea „Aristotelis“ Thesalonic
sursa: http://altarul-banatului.ro
Anul XXI (LX), serie nouă, nr. 10–12,
octombrie–decembrie 2010
EDITURA MITROPOLIEI BANATULUI

Dragostea ocupă locul central în creştinism caracterizând felul de a fi al lui Dumnezeu şi firea Lui Dumnezeu care este iubire, comuniune de persoane, Treime de o fiinţă şi nedespărţită. Iar iubirea lui Dumnezeu se descoperă lumii prin energiile Lui. Creaţia lumii, conservarea ei şi întreaga lucrare a iconomiei lui Dumnezeu, care culminează cu întruparea lui Hristos, este lucrare a iubirii dumnezeieşti. Omul, ca făptură „după icoana şi asemănarea lui Dumnezeu“, oglindeşte în natură, în firea lui, dumnezeiasca dragoste, desăvârşindu-se prin participarea şi altoirea lui iubirii dumnezeieşti. (mai mult…)