Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Revista Teologica

Revista Teologica

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Ce admir eu în opera lui Şaguna? (text în original)

Admir înainte de toate munca, uriaşa muncă ce a făcut-o acest Mitropolit. Când te gândeşti în câte direcţii a lucrat Şaguna, trebue să-ţi dai seama că fiecare clipă a vieţii sale a fost împărţită pentru muncă şi lucru. Şaguna trebue că-şi avea un program de muncă împărţit după zile şi ceasuri întomai ca orariul
Read more

Din presa vremii – Nevoia apostolatului laic în zilele noastre. (text în original)

Experienţa conştiinţa pastorale din zilele noastre ne pune în faţa unei realităţi, pe care nimeni río poate desminţi fără voia de a trece uşor peste problemele adânci şi mari şi anume în faţa realităţii vieţii sufleteşti a creştinismului de azi. Nu este îndrumător de suflete în ţara noastră, care în silinţele lui
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Sectarismul religios. – Soluţiuni pentru combaterea lui din partea bisericii şi a statului. (text în original)

 I. In vremea din urmă se vorbeşte tot mai stăruitor despre sectarismul religios ce a spart şi sparge în unele locuri credinţa poporului nostru. Cred că e de prisos să mai accentuez ce primejdie înseamnă acest sectarism pentru biserica noastră. Stând în faţa unei serioase pri­ mejdii, despre altceva nu poate
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Cum am devenit eu predicator? (text în original)

Părintele, profesor universitar, Dr. I. Lupaş în aprecierea făcută predicelor mele «Spre Canaan» scrie despre subsemnatul că este un «talentat şi iscusit predicator». («Patria» Nr. 51, 1920). Această înaltă şi neaşteptată apreciere mă îndeamnă să mă opresc un moment, să mă întreb — şi să spun şi altora — cum am
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”ceeace a realizat prin scrisul său înţelept şi iscusit este — fără exagerare — o adevărată şcoală a poporului”

Cinci ani de apostolat creştin. «Lumina Satelor>, minunata gazetă poporală, întemeiată din iniţiativa I. P. S. Mitropolit Nicolae şi scrisă în duh religios de harnicul părinte Iosif Trita a împlinit cinci ani de rodnic apostolat. E un iubileu, pe care cronicarul conştienţios, In stare să judece faptele nu după
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”Unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi”

Cetiri şi tâlcuiri din Biblie — Pr. losif Trita. Editura autorului. Preţ de evanghelizare 35 Lei. Părintele Trifa este unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi la noi. Sf. Sa s’a format într’o şcoală minunată: aceea a Sf. Scripturi înseşi. Cea mai sigură interpretare a bibliei e aceea care
Read more