Home Să creştem în Domnul

Să creştem în Domnul

Cunoașterea lui Iisus Hristos este mãsura creșterii noastre

Cunoașterea lui Iisus Hristos este mãsura creșterii noastre, pentru cã Dumnezeu a voit ca toatã plinãtatea sã locuiascã în El (Col. 1, 9). În El locuiește toatã plinãtatea lui Dumnezeu (Col. 2, 9). În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei (Col. 2, 3). Iisus a fost fãcut de Dumnezeu pentru noi: Înțelepciune, Dreptate, Sfințenie și Rãscumpãrare (1 Cor. 1, 30).

Numai cine a intrat în cunoștința Domnului Hristos poate crește în cele duhovnicești. Numai cine a intrat în aceastã cunoștințã poate ajunge la taina tainelor: la taina rãscumpãrãrii noastre prin Scump Sângele Lui. (mai mult…)

error

Cât eşti tu de mare în Domnul?

Legãmântul nostru trebuie sã fie un hotar de viațã nouã, un început de viațã nouã, un început de creștere în Domnul. Legãmântul cu care intrã cineva în Oastea Domnului este, trebuie sã fie, ziua nașterii lui celei duhovnicești. Începând cu aceastã zi a nașterii, ostașul trebuie sã creascã mereu în Domnul.

Așadar, creșterea cea duhovniceascã cere multe, multe lucruri de seamã. Ce lucru dureros este sã vezi creștini care își închipuie cã pot crește în cele duhovnicești cu câteva cruci aruncate cu grabã seara și dimineața și cu câte un Tatãl nostru spus la repezealã!

Ap. Pavel spune cã omul nostru cel dintâi este din pãmânt, iar omul al doilea este din cer (1 Cor. 15, 47). Ce dureros este sã vezi cum oamenii dau totul pentru omul cel din pãmânt, iar pentru cel din cer dau bucatele cele mai slabe, ca oarecând Cain din Biblie. (mai mult…)

error

Să creştem în Domnul!

Cuvânt înainte

Cãrticica de fațã cuprinde o vorbire ce s-a rostit în adunarea Oastei Domnului din Sibiu. Prin tipografia Oastei o trimitem acum și în lumea ostașilor de prin țarã. Ostașii Domnului și toți creștinii care așteaptã Împãrãția lui Dumnezeu vor afla în cãrticica aceasta învãțãturi de mare preț despre cum trebuie sã creștem în Domnul. Un semn al cunoașterii noastre de ostași trebuie sã fie creșterea noastrã cea duhovniceascã. An de an și zi de zi sã creștem în Domnul pentru ca vãzându-ne alții cum creștem în cele bune sã capete și ei îndemn de a intra în fronturile mântuirii sufletești. Domnul sã binecuvânteze cu folos de mântuire sufleteascã pe cei ce vor citi și rãspândi și aceastã micã solie.

Sibiu, la 15 martie 1932 – Preot Iosif Trifa (mai mult…)

error

Cunoașterea cea adevãratã a lui Iisus Hristos este temeiul mântuirii noastre.

Cunoașterea cea adevãratã a lui Iisus Hristos este temeiul mântuirii noastre. Fãrã aceastã cunoaștere omul nu poate cunoaște cu adevãrat nici biserica și nu poate folosi cu folos nici tainele ei.

Falimentul creștinismului este o bisericã fãrã Hristos, iar culmea falimentului este o tainã fãrã Hristos.

În cartea mea Mai lângã Domnul meu, am arãtat câteva pilde cutremurãtoare despre ce înseamnã, de exemplu, Sfânta Împãrtãșanie fãrã cunoașterea lui Hristos (în predica Eu sunt Pâinea Vieții).

Dar când fiii bisericii în care slujesc Îl cunosc cu adevãrat pe Iisus Cel Rãstignit, acolo e Biserica cea vie care lucreazã și face adevãrate minuni. (mai mult…)

error

Să creştem în Domnul!

Să creştem în toate privinţele „până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură… ci, credincioşi adevărului, în dragoste… să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” (Ef 4, 13-15)

Ce cuvinte scumpe sunt acestea pentru noi şi mântuirea scump sufletului nostru! O asemănare minunată se află aici. Hristos este pus în mijlocul nostru ca un „om mare”, cu „statură deplină”, iar noi stăm în jurul Lui ca nişte copii ce trebuie să creştem până vom ajunge la „înălţimea” Lui. (mai mult…)

error