Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sãgețile biruitoare

Sãgețile biruitoare

Prin naşterea din nou, devenim fii ai luminii şi ai neprihănirii

Prin lucrarea răului a venit în lume păcatul. Prin lucrarea păcatului s-a născut în noi firea lumească. Şi prin lucrările firii lumeşti stăpâneşte în fiinţa noastră totdeauna o puternică pornire spre neascultare şi nesupunere. Aceasta este firea cu care ne naştem. Cu care trăim în trupul nostru. Şi cu care avem de
Read more

Cine mai are suflet de frate faţă de cel ce trage în jug, când el este sus pe scaunul căruţei?…

1. Falşii eliberatori i-au înlocuit pe nişte asupriţi cu alţii, dar n-au putut nimici asuprirea de peste toţi niciodată. Numai Hristos este Unicul Eliberator adevărat. În numele milei pentru alţii, falşii binefăcători şi-au urmărit propriul lor interes. Numai Hristos este Unicul Binefăcător adevărat al tuturor. 2.
Read more

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl. Rãmânând a nimãnui pe lume, […]
Read more

Fraţii care vorbesc trebuie să vorbească din partea Duhului.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. „Voi înşivă ne veţi ajuta în rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie un prilej de mulţumire către Dumnezeu pentru noi.” Fraţilor şi surorilor! Aproape în toate Epistolele – pe care aproape pe toate le-a scris
Read more

„Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate şi nebune”.

În orânduirile nedrepte omeneşti, omul cel neprihănit este aproape totdeauna sărac. Unde se află adunată avuţia, acolo aproape totdea-una cineva a lucrat în chip nelegiuit pentru a strânge. De aceea cei săraci s-au bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu, pe când cei bogaţi au fost mereu osândiţi de El.  Inima
Read more
  • 1
  • 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!