Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sãgețile biruitoare

Sãgețile biruitoare

Ce privelişte poate fi mai fericită pe pământ decât chipul unei mame vesele!

14. Dumnezeu a rânduit ca femeile să fie mame– şi să-şi găsească adevăratul rost în împlinirea acestei Dumnezeieşti porunci şi misiuni (I Cor 7, 9; I Tim 5, 14).Dumnezeu a legat fericirea şi chiar mântuirea lor de ascultarea smerită şi credincioasă a acestei porunci şi misiuni (I Tim 2, 15). 15. Nici o veselie nu
Read more

Mai fericită este o pace smerită decât o luptă îngâmfată.

7. Când Îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, El îi face acestuia prieteni şi pe vrăjmaşii lui; dar când Îi sunt urâte Domnului căile cuiva, El îi face duşmani şi pe prietenii săi. 8. Fereşte-te de planurile care vin din inimă, şi nu din minte. Mintea să plănuiască, iar inima să asculte. Aşa este de […]
Read more

Adevăratul ziditor al căsniciei fericite şi al casei lor este dragostea amândurora

1. Răsplata care vine pentru umblarea înţeleaptă sau pentru umblarea nebună o simte cel mai dintâi femeia. Fiindcă bine este zis că „femeia înţeleaptă îşi zideşte casa ei, dar femeia nebună şi-o dărâmă cu însăşi mâinile sale”. 2. Femeia este centrul casei şi al familiei: femeia – începând de fiică, apoi soră. apoi
Read more

Fericite sunt familiile şi adunările care au fii ascultători.

9. Ce minunată grijă poartă totdeauna Dumnezeu de viaţa celor neprihăniţi ai Săi! Pe orice cale a lor, grija Domnului le aşază binecuvântări şi bucurii. Pe calea rugăciunii, le dă mângâieri. Pe calea binefacerilor, le dă mulţumiri. Pe calea postului – biruinţe. Pe calea răbdării – neprihănirea. Umblaţi cu Dumnezeu
Read more

Fericit vei fi tu, credinciosule, dacă în orice societate ajungi nu te ruşinezi de Dumnezeul tău

17. Nu mulţi credincioşi au prilejul să ajungă vreodată la masa celor mari. În faţa lor. La starea de vorbă cu ei. La discuţia, la confruntarea lor şi la judecata lor. Mulţi au dorit să ajungă şi n-au ajuns. Mulţi au ajuns fără să dorească, prin rânduiala şi hotărârea pusă la cale de Dumnezeu. Aceasta […]
Read more

Fericit şi binecuvântat orice suflet care, prin unirea cu Dumnezeu, a primit Numele cel bun al lui Hristos.

11. Dar numele bun este ca un vas scump. Cu cât este şlefuit mai mult, cu atât străluceşte mai frumos. Cu cât este ferit mai cu grijă de tot ce l-ar putea atinge, cu atât va fi mai curat. Şi cu cât este păstrat mai neatins, cu atâta îl avem mai îndelungat. 12. Când l-am […]
Read more

Munca fericită de a cerceta adâncimile Cuvântului Sfânt

7. Adevărurile scumpe sunt comorile lui Dumnezeu şi avuţia inimii credincioase. Aceste taine sunt ascunse ca mărgăritarul în ţărână, iar cine şi le doreşte trebuie să le caute cu stăruinţă şi scumpătate. Ostenelile pe care le depui spre căutarea lor arată şi dragostea ta pentru ele. Dar şi vrednicia de a le
Read more

Toată taina păcii, armoniei şi fericirii stă în dragoste.

1. O, dacă am iubi familia noastră, casa noastră, pe cei imediat apropiaţi ai noştri mai cald şi mai duios ca pe oricare alţii!… Ce rai ar deveni căminul nostru! Ce bucuroşi, părinţii noştri. Ce binecuvântaţi ne-ar creşte copiii! Şi ce fericită ne-ar fi inima! 2. O, dacă ne-am iubi frăţietatea noastră mai
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!