Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sãgețile biruitoare

Sãgețile biruitoare

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl. Rãmânând a nimãnui pe lume, […]
Read more

Ce privelişte poate fi mai fericită pe pământ decât chipul unei mame vesele!

14. Dumnezeu a rânduit ca femeile să fie mame– şi să-şi găsească adevăratul rost în împlinirea acestei Dumnezeieşti porunci şi misiuni (I Cor 7, 9; I Tim 5, 14).Dumnezeu a legat fericirea şi chiar mântuirea lor de ascultarea smerită şi credincioasă a acestei porunci şi misiuni (I Tim 2, 15). 15. Nici o veselie nu
Read more

Mai fericită este o pace smerită decât o luptă îngâmfată.

7. Când Îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, El îi face acestuia prieteni şi pe vrăjmaşii lui; dar când Îi sunt urâte Domnului căile cuiva, El îi face duşmani şi pe prietenii săi. 8. Fereşte-te de planurile care vin din inimă, şi nu din minte. Mintea să plănuiască, iar inima să asculte. Aşa este de […]
Read more

Adevăratul ziditor al căsniciei fericite şi al casei lor este dragostea amândurora

1. Răsplata care vine pentru umblarea înţeleaptă sau pentru umblarea nebună o simte cel mai dintâi femeia. Fiindcă bine este zis că „femeia înţeleaptă îşi zideşte casa ei, dar femeia nebună şi-o dărâmă cu însăşi mâinile sale”. 2. Femeia este centrul casei şi al familiei: femeia – începând de fiică, apoi soră. apoi
Read more

Fericite sunt familiile şi adunările care au fii ascultători.

9. Ce minunată grijă poartă totdeauna Dumnezeu de viaţa celor neprihăniţi ai Săi! Pe orice cale a lor, grija Domnului le aşază binecuvântări şi bucurii. Pe calea rugăciunii, le dă mângâieri. Pe calea binefacerilor, le dă mulţumiri. Pe calea postului – biruinţe. Pe calea răbdării – neprihănirea. Umblaţi cu Dumnezeu
Read more

Fericit vei fi tu, credinciosule, dacă în orice societate ajungi nu te ruşinezi de Dumnezeul tău

17. Nu mulţi credincioşi au prilejul să ajungă vreodată la masa celor mari. În faţa lor. La starea de vorbă cu ei. La discuţia, la confruntarea lor şi la judecata lor. Mulţi au dorit să ajungă şi n-au ajuns. Mulţi au ajuns fără să dorească, prin rânduiala şi hotărârea pusă la cale de Dumnezeu. Aceasta […]
Read more

Fericit şi binecuvântat orice suflet care, prin unirea cu Dumnezeu, a primit Numele cel bun al lui Hristos.

11. Dar numele bun este ca un vas scump. Cu cât este şlefuit mai mult, cu atât străluceşte mai frumos. Cu cât este ferit mai cu grijă de tot ce l-ar putea atinge, cu atât va fi mai curat. Şi cu cât este păstrat mai neatins, cu atâta îl avem mai îndelungat. 12. Când l-am […]
Read more