Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfânta Evanghelie

Sfânta Evanghelie

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap.13, 24-58

24. Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. 25. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. 26. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina. 27. […]
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 12, 22-50

22. Atunci au adus la El pe un demonizat, orb şi mut, şi l-a vindecat, încât cel orb şi mut vorbea şi vedea. 23. Mulţimile toate se mirau zicând: Nu este, oare, Acesta, Fiul lui David? 24. Fariseii însă, auzind, ziceau: Acesta nu scoate pe demoni decât cu Beelzebul, căpetenia demonilor. 25. Cunoscând gândurile
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 12, 1-21

1. În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. 2. Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. 3. Iar El le-a zis: Au n-aţi citit ce-a făcut […]
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 11

1. Sfârşind Iisus de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici ai Săi, a trecut de acolo ca să înveţe şi să propovăduiască mai departe prin cetăţile lor. 2. Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, au zis Lui: 3. Tu eşti Cel ce vine, sau să […]
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap.10, 16-42

16. Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 17. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. 18. La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre […]
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 5, 1-20

1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. 2. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: 3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. 4. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. 5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 6.
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 3

1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, 2. Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor. 3. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: “Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. 4. Iar Ioan avea
Read more
  • 1
  • 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!