Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfânta Evanghelie

Sfânta Evanghelie

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Marcu 1, 1-13

1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 2. Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: “Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. 3. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. 4. Ioan boteza în
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei 28

1. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. 2. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. 3. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei 27, 1-31

1. Iar făcându-se dimineaţă, toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. 2. Şi, legându-L, L-au dus şi L-au predat dregătorului Ponţiu Pilat. 3. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei 26, 1-35

1. Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii Săi: 2. Ştiţi că peste două zile va fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat să fie răstignit. 3. Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. 4. Şi împreună s-au sfătuit ca să […]
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei 25, 31-46

31. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. 32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. 33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!