Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfânta Evanghelie

Sfânta Evanghelie

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 11

1. Sfârşind Iisus de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici ai Săi, a trecut de acolo ca să înveţe şi să propovăduiască mai departe prin cetăţile lor. 2. Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, au zis Lui: 3. Tu eşti Cel ce vine, sau să […]
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap.10, 16-42

16. Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 17. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. 18. La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre […]
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 5, 1-20

1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. 2. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: 3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. 4. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. 5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 6.
Read more

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – Matei, cap. 3

1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, 2. Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor. 3. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: “Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. 4. Iar Ioan avea
Read more

Bunavestire

Sfânta Evanghelie de la Luca, cap. 1, vers. 24-38: Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: “Că aşa mi-a facut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea.” Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!