Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sodoma şi Gomora – O carte bilingvă română – maghiară

Sodoma şi Gomora – O carte bilingvă română – maghiară

Cetăţile Sodoma şi Gomora şi cetatea Ninive / SODOMA ÉS GOMORA ÉS NINIVE VÁROSA

Şi cetatea Ninive a fost osândită la pieire, dar       a scăpat prin căinţă şi întoarcere la Dumnezeu Istoria cetăţii Ninive, din Biblie, are multă asemănare cu istoria cetăţilor Sodoma şi Gomora. O mare asemănare, dar şi o mare deosebire este între aceste cetăţi. Să vedem: Până la un loc, istoria acestor cetăţi
Read more

O rugăciune de încheiere / Befejező imádság

Iisuse scumpul meu Mântuitor. Iţi mulţumesc că m-ai ajutat să scriu această tâlcuire a cetăţilor Sodoma şi Gomora. Îţi mulţumesc, mai ales, că mi-ai ajutat mai întâi să scap eu însumi de Sodoma şi Gomora stricăciunilor şi pierzării sufleteşti, că de nu scăpam, de bună seamă, nici aceste tâlcuiri nu le scriam.
Read more

„Scapă la munte, ca să nu pieri!“ / „MENEKÜLJ A HEGYRE, KÜLÖNBEN ELPUSZTULSZ!”

„Iar Lot a răspuns, zicând: o, nu, Doamne,             eu nu pot să fug la munte.“ După ce îngerii l-au scăpat pe Lot din Sodoma şi Gomora, i-au zis să nu se uite înapoi, nici să se oprească în câmpie, ci să scape la munte. Însă Lot a răspuns că nu poate fugi la munte. A […]
Read more

Alcoolul în istoria mântuirii lui Lot / AZ ALKOHOL, LÓT MEGMENTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉBEN

Locul cel mai urât din Biblie ne arată              ce poate face diavolul cu ajutorul alcoolului. Sfânta Scriptură este o carte plină de adânci şi neîntre­cute învăţături sufleteşti. Între altele, Scriptura ne arată că oriunde a fost – şi este – vorba despre mântuirea su­fletului, acolo aleargă şi diavolul.
Read more

,,Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot“ / „EMLÉKEZZETEK LÓT FELESÉGÉRE!”

(Luca 17, 32) „Mântuind, mântuieşti sufletul tău ; să nu te uiţi înapoi“ (Fac. 19, 17- 26) În istoria cu scăparea lui Lot, Biblia spune şi următoarele: „După ce îngerii l-au scos afară (din cetate) pe Lot, pe fetele sale şi pe femeia sa, unul dintre ei a zis: «Mântuind, mântuieşte-ţi sufletul tău; să nu […]
Read more

„Iar îngerii îl grăbeau pe Lot zicând: «Scoală-te, să nu pieri şi tu!»“/ „Az angyalok sürgették Lótot, mondván: Kelj föl, hogy el ne pusztulj!”

„Şi fiindcă Lot zăbovea, îngerii l-au apucat de mână pe el, pe femeia sa şi pe cele două fete ale lui“ (Fac. 19, 16). Din prăpădul Sodomei şi Gomorei n-a scăpat decât singur Lot cu fetele sale. Această scăpare Biblia o istori­seşte astfel: „Iar dacă s-a făcut dimineaţă, grăbeau îngerii pe Lot zicând: «Scoală-te şi
Read more

„Şi a plouat peste Sodoma şi Gomora foc şi pucioasă din cer“ / „ÉS AZ ÉGBŐL KÉNKÖVES TÜZES ESŐ ESETT SODOMÁRA ÉS GOMORÁRA”

„Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, când oamenii mâncau, beau, cumpărau… Şi pe urmă a plouat foc şi pucioasă din cer…, tot aşa va fi în ziua când se va arăta Fiul Omului“ (Luca 17, 28-30). Despre cum s-a întâmplat prăpădul cetăţilor Sodoma şi Gomora, Biblia nu ne spune amănunte mai pe larg. […]
Read more

Avraam n-a putut mijloci iertarea cetăţilor / ÁBRAHÁM NEM TUDOTT KÖZBENJÁRNI A VÁROSOK MEGBOCSÁTÁSÁÉRT

Iisus Mântuitorul şi Mijlocitorul nostru Când Domnul S-a arătat lui Avraam în chipul celor trei îngeri călători şi a vestit pieirea cetăţilor, Avraam a cercat să mijlocească iertare cu numărul drepţilor. „Iar Avraam stătea înaintea Domnului şi a zis: «Să nu pierzi, Doamne, pe cei drepţi cu cei necredincioşi; de
Read more

„Iar Lot şi-a întins corturile până la Sodoma“ / „Lót pedig… egészen Sodomáig sátorozott”

(Facere 13, 12) Despărţirea lui Lot de Avraam este cunoscută. Biblia o istoriseşte astfel: „Şi Lot, care petrecea împreună cu Avraam, avea oi, boi şi corturi. Şi nu-i încăpea pe ei pământul, ca să lăcu­iască într-un loc, pentru că averile lor erau multe. Şi s-a fă­cut ceartă între păstorii vitelor lui Avraam şi
Read more

Ginerii lui Lot au luat în glumă vestea prăpădului / LÓT VŐI TRÉFÁNAK VÉLTÉK A PUSZTULÁS HÍRÉT

„Şi a zis Lot: ieşiţi din locul acesta, căci Domnul vrea să piardă cetatea. Dar ginerii lui cre­deau că glumeşte“ (Fac. 19, 14). Sodoma şi Gomora erau un putregai sufletesc. Totul era putred şi stricat în aceste cetăţi. Un singur om îşi păstrase legătura cu Dumnezeu. Acel om era Lot. Dar nici acest Lot nu […]
Read more