Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sodoma şi Gomora – O carte bilingvă română – maghiară

Sodoma şi Gomora – O carte bilingvă română – maghiară

Fluierul vânătorului / A vadász sípja

Am întâlnit odată la munte un vânător. Mergea să vâneze capre, dar câine de vânat nu avea. În toc de câine, ducea o mică fluieriţă cu care imita glasul caprelor sălbatice. Am plecat cu el să văd ce ispravă va face. Vânăto­rul s-a aşezat unde ştia că e rost de vânat şi a început a […]
Read more

„Babilonul cel mare“ hălăduie azi prin lume / „A nagy Babilon” a mai világban lakozik

(Apocalipsa cap. 17) Desfrânarea, ispita cărnii, este arma cea mai temută a diavolului, căci prin aceasta a dat prima lovitură în gră­dina Edenului. Şi prin aceasta – prin ispita cărnii – a câştigat prima biruinţă. Şi prin asta câştigă şi azi cele mai multe biruinţe. În toate vremurile, Satana a pândit poziţia
Read more

Pentru desfrânare au fost pustiite Sodoma şi Gomora / A ROMLOTTSÁGA MIATT PUSZTULT EL SODOMA ÉS GOMORA

Desfrânarea e şi azi păcatul vremilor Cetăţile Sodoma şi Gomora au fost pustiite cu foc şi pucioasă pentru păcatul desfrânării. Îmbuibarea şi belşugul îi umpluseră pe oameni de păcate aşa precum pământul prea îngrăşat se umple de buruieni şi de viermi. Sodoma şi Gomora ajunseseră la o totală decădere sufletească.
Read more

Sodoma şi Gomora înainte de prăpăd / SODOMA ÉS GOMORA A PUSZTULÁS ELŐTT

Vom cerceta cu de-amănuntul istoria cetăţilor Sodoma şi Gomora, din Biblie. Această istorie nu este o istorie ca oricare alta. Istoriile din Biblie sunt altfel de istorii. Ele sunt învăţături şi chemări pentru noi şi mântuirea noastră. Aşa e şi cu istoria cetăţilor Sodoma şi Gomora. Ea este o chemare a
Read more

Sodoma şi Gomora – O carte bilingvă română – maghiară

„Domnul a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în fărădelegi“ (II Petru 2, 6).  Biblia este o carte a Dumnezeirii, a Veşniciei. Ea nu s-a scris numai pentru anumite timpuri şi pentru anumiţi oame­ni, ci ea s-a scris pentru toţi oamenii din toate timpurile. În […]
Read more