Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Strangeti faramiturile

Strangeti faramiturile

Fratele meu, dacă primeşti pâinea ca în somn, de ce e frământată mintea ta mereu tot cu „Marta” şi cu grijile acestea pământeşti?

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Scumpilor fraţi (zic aşa pentru că-mi sunteţi scumpi), iubite surori (zic aşa pentru că îmi sunteţi iubite)! Dacă voi sunteţi surori cu Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul meu personal, cum să nu-mi fiţi iubite? Când cineva îi spune Domnului
Read more

Toată lucrarea mântuirii lumii, a omenirii şi a noastră în parte, este făcută de toată Sfânta Treime.

din vorbirea fratelui Traian Dorz la nunta de la Beiuş – 12 iunie 1982 Credinţa noastră creştină se întemeiază pe aceste trei mari temelii care formează Una Singură – Treimea Sfântă: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Toată lucrarea mântuirii lumii, a omenirii şi a noastră în parte, este făcută de toată Sfânta Treime. La
Read more

FOCUL DUHULUI SFÂNT ŞI FOCUL IADULUI (II)

din vorbirea fratelui Leon Andronic de la o adunare de la Slobozia – decembrie 1968 Dragii mei, acum simţim că trăim. Simţim că respirăm. Simţim că parcă nu mai suntem pe pământ, când suntem în această stare de har, în această stare binecuvântată. Iată cum oasele noastre moarte au început să cutreiere ţara în lung
Read more

Ungerea şi pecetluirea cu Duhul Sfânt

Fr. Câmpeanu (Ogruţ) În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. „…Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.” Iată ce grăieşte Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu şi răsună la urechile fiecăruia dintre noi ca o datorie sfântă. Căci poate unii dintre noi am zice: Ce mi s-a încredinţat mie,
Read more

Duhul Sfânt este Bunătatea Dumnezeirii, este Harul Dumnezeirii, este Lucrarea Dum¬nezeirii.

Titus Niculcea (Marginea) În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. E foarte zguduitor momentul acesta! Ceea ce simte inima mea, nu poate să povestească în cuvinte. Aşa sunt simţămintele spirituale. Vă rog să mă credeţi, credeţi-mă şi vă cred că şi frăţiile voastre sunteţi în asemenea sentimente ca
Read more

FOCUL DUHULUI SFÂNT ŞI FOCUL IADULUI

din vorbirea fratelui Leon Andronic de la o adunare de la Slobozia – decembrie 1968 Fraţi şi surori în Domnul Iisus! E o oră târzie din noapte (douăsprezece fără douăzeci). De aseară, de la ora opt, până la ora aceasta, şuvoiul Cuvântului lui Dumnezeu s-a revărsat din belşug şi parcă n-ar mai trebui şi n-ar […]
Read more

Duhul Sfânt îţi dă şi ţie puterea să poţi trăi în sfinţenia cerută de Dumnezeu.

Ioan Opriş (Batiz) „Cine zice că este al lui Iisus trebuie să trăiască şi el cum a trăit Iisus” (I In 2, 6). „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el” (I In 2, 15). Fratele meu şi sora mea, mă adresez tuturor, de la cel […]
Read more

Seamănă prin Duhul Sfânt şi smereşte-te adânc. Arată-L pe Hristos, ca să poţi avea răsplătire la urmă…

Pr. Heredea (Gavriş) Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul acesta de a sta în faţa Sa, de a fi în prezenţa Sa. Iubiţii mei, să nu lăsăm ca vreun duh străin sau altceva de felul acesta, în momentul acesta, să ne fure inima şi gândul de la Hristos, ca să nu putem înţelege ce […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!