Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Zaheu

Zaheu

Zaheu

Cuvânt înainte

Cărticica de faţă cuprinde tâlcuirea evangheliei cu Zacheu, vameşul din Ieri­hon. Un adânc înţeles pentru noi şi pentru mântuirea noastră se află în această evan­ghelie. În pilda cu Zacheu din Evanghelie, Iisus Mântuitorul ne-a lăsat o minunată învăţătură despre ce înseamnă a căuta mântuirea şi a o afla.

Până la sfârşitul veacurilor, Zacheu din Evanghelie va predica mereu despre ce înseamnă a-L căuta pe Domnul, a-L primi cu adevărat şi a începe o viaţă nouă cu El.

Citiţi cu luare aminte cărticica aceas­ta şi veţi afla în ea învăţături de bun folos pentru mântuirea sufletelor.

Facă Domnul ca şi citirea acestei tâlcuiri să ajute pe mulţi „Zachei“ a-L căuta pe El şi a-şi schimba din temelie viaţa, după aflarea şi primirea Lui.

 

Sibiu, la 25 iunie 1936

 Preot IOSIF TRIFA

Evanghelia din Duminica lui Zacheu

Cârciuma din Poiana Mărului a trecut printr-o schimbare din temelie.

Rugăciune … O, ce bucurie mi-ai făcut, preadulcele meu Mântuitor

Rugăciune … O, ce bucurie mi-ai făcut, preadulcele meu Mântuitor

Iisuse, preascumpul meu Mântuitor! Un vameş păcătos sunt şi eu. Casa sufletului meu este plină de toată lăcomia şi necurăţia. Am lăsat să intre în ea toată deşertăciunea. Am lăsat să intre în ea toate lumeştile desfătări şi plăceri. Am lăsat-o să se umple de tot ce credeam că mă poate face „fericit“. Iisuse, preascumpul meu Mântuitor! Tu singur ştii cât am trăit în această stare grozavă şi nenorocită. Casa sufletului meu era mai grozavă decât cea de la Ierihon. Dar starea aceasta a început a mă durea. Ca şi Zacheu, căuta şi sufletul meu ceva… Te căuta pe Tine, Lumina şi Viaţa cea adevărată. Însă nu îndrăzneam să caut spre dragostea Ta. Îmi era scârbă şi ruşine de viaţa mea şi ticăloşiile mele. Dar tocmai în aceste clipe, am auzit glasul Tău cel dulce: Suflete, grăbeşte că astăzi în casa ta mi se cade să fiu! (mai mult…)

Evanghelia din Duminica lui Zacheu

„În vremea aceea trecea Iisus prin Ie­rihon. Şi iată un om, anume Zacheu; şi a­cesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să-L vadă pe Iisus cine este şi nu putea de norod că era mic de stat. Şi, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-L vadă pe El, că pe acolo avea să treacă.

Şi dacă a venit la locul acela, căutând Iisus, l-a văzut pe dânsul şi a zis către dânsul: Zacheie, grăbeşte de te pogoară că astăzi în casa ta mi se cade să fiu.

Şi, grăbindu-se, s-a pogorât, şi L-a primit pe Dânsul, bucurându-se.

Şi, văzând, toţi cârteau zicând că la un om păcătos a intrat să găzduiască.

 Iar Zacheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din avuţia mea, Doamne, o dau săracilor şi de am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi acesta fiu al lui Avraam este. Că a venit Fiul Omului să caute şi să mântuiască pe cel pierdut“.

(Luca 19, 1-10) (mai mult…)

Cârciuma din Poiana Mărului a trecut printr-o schimbare din temelie.

Vedere asupra satului Poiana Mărului

În foaia «Oastea Domnului» (nr. 49 din 1931), s-a publicat o ştire cu adânc înţeles pentru Evanghelia cu schimbarea din casa lui Zacheu vameşul.

În comuna Poiana Mărului, jud. Braşov, un cârciumar, Ioan Enescu, şi soţia lui au intrat în Oastea Domnului. Iar după ce au intrat în Oaste, „au lăsat cârciuma şi localul acela care era pus în slujba diavolului, l-au curăţit şi împodobit frumos şi l-au pus în slujba Domnului. În localul acela, unde se vorbeau vorbe urâte şi murdare şi unde erau sudalme, certuri şi bătăi, astăzi se înalţă rugăciuni şi cântări de laudă lui Dumnezeu“. Cârciuma s-a prefăcut într-o casă de adunare a Oastei Domnului. (mai mult…)