Ioan Marini Poezie

Hotărâţi şi statornici

Nu fi un steag arătator de vânt, şi nu primi uşor orice cuvânt. Rămâi statornic până la sfârşit în ceea ce Domnul ştii.

Citește în continuare
Ioan Marini Poezie

Coboară Doamne pacea

Coboară Doamne pacea, Şi harul Tău divin, Căci plină este lumea, De ură şi venin. Suntem sătui de rele De-atâtea războirii O, dă-ne.

Citește în continuare
Ioan Marini Poezie

Sunat-a ceasul izbăvirii

Sunat-a ceasul izbăvirii din moarte şi păcat, prin Crucea Mântuirii azi, Tatăl ne-a iertat. Sunat-a ceasul izbăvirii de sub robia lui Satan, prin.

Citește în continuare
Ioan Marini Poezie

AM PĂCĂTUIT AMARNIC…

Am păcătuit amarnic, o, atât de trist şi greu, Am mâhnit, prin fărdelegea-mi, pe Fiul lui Dumnezeu. Moartea stă parcă să-mi taie a.

Citește în continuare
Ioan Marini Meditaţii

Ai găsit tu, prin toate faptele tale, pace pentru picioarele tale, linişte pentru sufletul tău?

Nu ştiu ce dovezi să vă înşir. Îngăduiţi-mi să mă leg de binele vostru însuşi. N-ar fi mai bine pentru voi să fiţi.

Citește în continuare
Ioan Marini Meditaţii

Cine stă în credinţă urăşte păcatul, şi la el însuşi, şi la alţii.

Cei ce stau în credinţă ştiu că păcatul este un lucru îngrozitor, o călcare în picioare a voii lui Dumnezeu, o răzvrătire împotriva.

Citește în continuare
Ioan Marini Meditaţii

Cine stă în credinţă, se pleacă în faţa strălucitei lucrări a Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt are de făcut o mare lucrare în cei răscumpăraţi prin sângele Mielului. Lucrarea Lui este să ne sfinţească tot mai mult.

Citește în continuare
Ioan Marini Meditaţii

„Fiţi copii…“ „Nu fiţi copii“

„Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi copii mici“ (I Cor 14, 20). Din Evanghelia după Matei 25, 1-14 vedem.

Citește în continuare
Ioan Marini Mărturii

Aceasta e taina naşterii din nou.

Pe o stradă întunecoasă, locuieşte un om nenorocit; un beţiv. Dacă vrei să ştii ce este iadul, intră numai o clipă la el.

Citește în continuare
Ioan Marini Mărturii Meditaţii

Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace (Rom 8, 6).

„UN BĂNUŢ PE CARE-L CÂŞTIG ÎL DAU PENTRU HRANA SUFLETULUI” – O mult grăitoare scrisoare – O mult grăitoare scrisoare am primit zilele.

Citește în continuare