Poezie Traian Dorz

Doamne, iată-mi şi hotarul

Doamne, iată-mi şi hotarul unde lepăd tot ce-am strâns şi-mi rămâne numai harul care l-am cules din plâns, numai anii arşi în patimi.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Doamne, ce dator

Doamne, ce dator pot fi harului Tău mare, mii de vieţi dac-aş trăi şi-aş tot vrea să pot plăti, Doamne, ştiu că nu.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Alături am purtat

Alături am purtat povara aceleiaşi slăvite cruci deşi, necunoscut şi tainic, tu altfel ţi-a fost dat s-o duci. Aceeaşi înspinată creangă a-ncununat şi.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Câte rãdãcini ascunse

Câte rãdãcini ascunse cresc şi luptã sub pãmânt tot atâtea crengi vãzute roditoare-n aer sunt. Fiecare rãdãcinã creşte creanga ei în sus cât.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Cum cerul larg

Cum cerul larg de varã apleacã-te senin asupra celor care spre-a ta luminã vin furtunile puţine şi scurte sã le ai curat şi.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Ce ne-a-ntãrit?

Ce ne-a-ntãrit în lupta peste puteri de grea ce braţe mai vânjoase de zeci de ori cerea? Ce ne-a-ndemnat la cântec şi la.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

O, Iisuse

O, Iisuse, Domnul Slavei şi-Mpăratul nostru mare, înălţatu-Ţi-ai Tu iarăşi dreapta Ta biruitoare şi din faţa Ta, cu frică, risipitu-s-au duşmanii, au fugit.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Tu ne-ai promis Împărăţia

Tu ne-ai promis Împărăţia Cerească, Doamne, tuturor, dar nu o dai decât acelor ce cred şi luptă până mor. Tu ai promis izbândă-n.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Surori de cruce şi răsplată…

Surori de cruce şi răsplată, însoţitoare-n plâns şi har, părtaşe-aceleiaşi credinţe, jertfind aceluiaşi altar – cinstire-n veci îndreptăţită şi semn al sfintei preţuiri,.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

Nu-ţi risipi din viaţã

Nu-ţi risipi din viaţã nici un minut mãcar nu-ţi da comoara scumpã pe lucruri în zadar nu-ţi pierde-al tinereţii timp scurt şi fericit.

Citește în continuare