Meditaţii

Câteva cuvinte ale fratelui Ioan Marini despre rugăciune

Într-o vorbire despre rugăciune, fratele Marini spunea:

„În rugăciune, trebuie să ne deschidem larg inima înain­tea Domnului şi să ne-o vărsăm înaintea Lui, ru­gându-ne prin Duhul. Duhul Sfânt este Acela Care ne face legătura cu Dumnezeu. Tot El este Acela Care ne menţine în stare de legătură cu Dumnezeu tot timpul când ne rugăm.

În rugăciune, să-I spunem Domnului toate nevoile noastre, toate îngrijorările noastre şi toate apăsările noastre.

De Dumnezeu ne putem apropia numai prin Domnul Iisus Hristos şi prin Duhul Său cel Sfânt, pentru că: «În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi» (Fapte 4, 12).

El, Domnul Iisus Hristos, Scumpul nostru Mântuitor, a fost rânduit de Tatăl pentru aceasta.

A te ruga înseamnă a ţine sufletul mereu deschis îna­intea Domnului, pentru a putea fi umplut de har, de bine­cuvântare şi de putere de la El.

A te ruga înseamnă a intra într-o aşa unire cu Dumne­zeu, încât puterea Lui, ca un curent electric, să poată ajunge până la noi, fără pierdere şi fără întrerupere.

A te ruga înseamnă a aştepta totul de la Dumnezeu şi numai de la El, pentru că «orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de Sus, pogorându-se de la Părintele Lu­minilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare» (Iac 1, 17). «Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!» (I Cor 9, 15).

După ce te-ai rugat, să nu întrerupi legătura cu Dum­nezeu pe care ai avut-o în rugăciune. Să nu te scoli imediat de la rugăciune, ci să stai să aştepţi ce are să-ţi spună Dum­nezeu; să aştepţi şi răspuns la rugăciune.

Rugăciunea este o putere mare (Iac 5, 16), pe care o cunosc foarte puţini dintre muritorii pământului. Ea este o putere ascunsă, tainică, dar cu o rază de lucru pe întreg pământul şi până la cer.

În odăiţa ascunsă, care poate fi în pivniţă, în natură, pe câmp sau în pădure, acolo unde stau plecaţi la rugăciune genunchii unui om, ai unei femei sau copil, este centrala acestei puteri minunate, care are o putere de întindere a lucrului mult mai mare decât radio sau telegrafia fără fir.

Dacă am cunoaşte mai bine ce putere se ascunde în rugăciune, ne-am ruga mai mult, mai des şi mai stăruitor. Pentru cel care cunoaşte această putere, rugăciunea este lucrul cel mai de preţ.

Apostolul Pavel ştia ce putere mare este rugăciunea şi ce înseamnă ajutorul ei, de aceea scrie fraţilor să se roage pentru el şi pentru lucrarea ce o făcea (Rom 15, 30-32; Ef 6, 18-20).”

Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini / Ioan Fulea. – Sibiu: Oastea Domnului, 2013