Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII… (IV)

…Vrednici de toată dragostea noastră

 

Este prea adevărat că, în zilele noastre, pe lângă unele aspecte de împietrire şi de crescândă apostazie, sunt şi destule dovezi de bună dispoziţie religioasă şi destulă cucernicie.

Priviţi la aceşti entuziaşti ai Bisericii noastre care se numesc (precum cred că aţi auzit) ostaşi din Oastea Domnului. Sunt oameni vrednici de toată dragostea noastră şi fruntaşi în viaţa creştină românească. Dar pietatea lor şi solidaritatea lor frăţească se înveşmântează în oarecare aspecte pe care, fie o gelozie deghizată, fie o sinceră şi nevinovată simplitate a cugetului, le declară de suspecte şi le denunţă opiniunii ortodoxe.

Această purtare e pripită. Luaţi aminte că, în vremurile noastre, viaţa religioasă atârnă de împrejurările cu totul necunoscute acum cincizeci de ani. Creştinul care vine azi la biserică nu mai are concepţiile, studiile, deprinderile, ochiul şi urechea strămoşilor noştri, purtători de anterie şi işlice.

Dacă am merge pe calea acestui exclusivism care măsoară totul cu măsura de la 1800-1850, am scoate drept eretici şi căzuţi din obştea noastră tocmai pe cei mai râvnitori şi mai activi. Nu trebuie să pierdem din vedere că, în jurul nostru […] este un oarecare spaţiu liber pentru manifestări, avânturi, deprinderi şi tradiţii nevinovate, felurite de la obşte ortodoxă, la obşte ortodoxă.

Un singur lucru este însă de dorit şi ne doare inima că nu se întâmplă. Autoritatea Episcopală de la noi ar trebui să intervină, să ia loc în fruntea coloanelor agitate, să-şi însuşească marile freamăte ale inimilor noastre şi să le caute alinare. Ne doare inima că nimic din toate acestea nu se întâmplă!…

Este ceva în afară de ortodoxie în purtarea şi moravurile Oastei Domnului? Au comis vreo eroare, în scrierile şi în rugăciunile lor, însufleţitele cete ale Oastei?…

Autoritatea Episcopală n-ar trebui să lase pe „caporali“ să se certe între ei, ci să dea ordinea de zi!

…Episcopul este în Biserică şi Biserica este în Episcop!“ Da, aşa am învăţat! Dar s-o mai vedem şi noi, din când în când în practică!…

Gala Galaction

va urma

din „PROFETUL VREMILOR NOASTRE”, vol. 1
ALBUM DE ÎNSEMNĂRI ŞI DOCUMENTE
despre viaţa şi opera Părintelui IOSIF TRIFA
Culegere şi prezentare: Moise Velescu
Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 1998

Lasă un răspuns