Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CĂTRE FRAŢII OSTAŞI din întreaga ţară

CĂTRE FRAŢII OSTAŞI din întreaga ţară

CĂTRE FRAŢII OSTAŞI din întreaga ţară

Părintele Vasile Ouatu

Scumpii şi iubiţii mei frăţiori şi surioare în ostăşia Domnului Iisus!

Voi toţi, fraţi şi surori presăraţi pe întinsul ţării româneşti, cunoaşteţi cum s-a născut Oastea noastră scumpă. Din rugăciunea şi lacrimile scumpului nostru părinte sufletesc Iosif. El ne-a chemat, luminat şi călăuzit de Domnul şi numai de Domnul, ca să ne hotărâm pentru o viaţă curată şi sfântă, bine plăcută Domnului.

N nopţi de rugăciune îngenuncheată, Duhul Domnului l-a îndemnat să sune din trâmbiţă şi să ne cheme la o nouă viaţă, să ne cheme cu stăruinţă de prin văile păcatului. Plecat şi smerit faţă de Domnul, Părintele Iosif a pus trâmbiţa la gură şi a sunat, a sunat cu putere şi mulţi ne-am adunat în jurul „gornistului” lui Dumnezeu.

„Gornistul”, văzând cum gloatele se adună rând pe rând, a sunat şi el tot mai cu putere, fără a ţine seamă de nimic, nici chiar de viaţa sa. Tot de Domnul a poruncit, „gornistul” a făcut şi a vestit. Urechea lui a fost mereu aplecată la picioarele Domnului, de unde a primit noi îndemnuri, sfaturi şi îndrumări. „Gornistul” a cântat atât de frumos, că noi cu lacrimi am părăsit lumea şi l-am urmat, hotărându-ne cu legământ să nu ne mai întoarcem niciodată înapoi. Stăpânit de iubirea sfântă a primilor apostoli ai credinţei, Părintele Iosif a chemat la mântuire, prin Oaste, pe tot sufletul ce zăcea greu în noaptea întunecoasă a păcatului. A căzut greu bolnav şi tot n-a încetat să cheme şi să strige din adâncul inimii sufletele la viaţă.

Şi fiindcă chemarea a fost însoţită de jertfă sub toate raporturile, Dumnezeu a binecuvântat-o în aşa măsură că această chemare ne-a dat o Oaste mare şi puternică. Această chemare a Părintelui Iosif ne-a născut la o viaţă nouă cu Domnul Hristos, în Biserica Sa.

Această chemare în care Părintele Iosif a pus avutul său, munca şi agonisita sa, sănătatea şi chiar viaţa sa toată a fost plăcută Domnului, căci de la El a fost şi după voia Sa a lucrat. Oamenii însă au urât-o, au pizmuit-o, au vrăjmăşit-o, au prigonit-i şi au căutat chiar s-o nimicească. Numai că Domnul a fost mai puternic.

Astăzi însă s-a ridicat un nou val de împotrivire şi o nouă prigoană împotriva Oastei şi împotriva mult iubitului şi preţiosului nostru Părinte Iosif.

Pentru aceea, o datorie de conştiinţă a fiecărui ostaş este să răspundă ca-ntotdeauna prezent la datorie. Fiecare ostaş să se cerceteze şi să vadă ce datorează el omului lui Dumnezeu care l-a scos din întuneric la lumină, din mocirla păcatului la viaţă.

Fiecare ostaş să îngenuncheze înaintea icoanei Domnului Iisus şi, cu mâna pe sf. Evanghelie şi sf. Cruce, să-şi aducă aminte ce datorează el Părintelui Iosif Trifa ca ales al lui Dumnezeu care l-a născut la viaţa curată şi sfântă de ostaş al adevărului.

Fiecare să se cerceteze pe sine şi să-şi aducă aminte de legământul făcut, că nu se va mai întoarce înapoi de unde a plecat niciodată şi deci să rămână unde şi cum a fost chemat, ostaş plin de credinţă, plin de iubire şi plin de supunere faţă de Domnul Iisus.

Fiecare să-şi dea bine seama că iubire pentru noi şi mântuirea noastră nu poate avea decât acela care a dat totul pentru noi. Întâi Iisus Mântuitorul, Care ne-a pregătit mântuirea, şi al doilea, acela care cu jertfa vieţii sale ne-a chemat la această mântuire. Or, Părintele Iosif a dovedit cu prisosinţă că el ne iubeşte mult, pe fiecare dintre noi, şi pentru aceea a dat totul pentru noi: avere, familie, sănătate şi chiar viaţă. Pentru aceea, se va găsi vreun ostaş care să cadă şi să-l părăsească în vremea prigoanei? Se va găsi unul singur care să uite ce datorează omului lui Dumnezeu? Se va găsi cineva care să se întoarcă iarăşi în Egiptul păcatului, sub o altă căpetenie?

Noi, ostaşii, până acum ştim o singură căpetenie: Iisus Biruitorul şi Părintele Iosif Trifa, alesul şi trimisul Domnului Iisus, care ne-a născut la o nouă viaţă şi ne-a strâns în Oaste. Pe altul, până în prezent, nu ştim.

«Ostaşul Domnului» nr. 1 / 1-15 ian. 1935, p. 2

Părintele Vasile Ouatu, ostașul jertfirii de sine
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

 

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *