Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „Caut pe fraţii mei“ Fiecare ostaş din Oastea Domnului trebuie să fie un căutător de fraţi

„Caut pe fraţii mei“ Fiecare ostaş din Oastea Domnului trebuie să fie un căutător de fraţi

„Caut pe fraţii mei“ Fiecare ostaş din Oastea Domnului trebuie să fie un căutător de fraţi

TOŢI CEI CARE INTRĂ ÎN OASTE vor avea multe de suferit ( V )

„Şi Israel a zis către Iosif: «fraţii tăi pasc oile la Sihem, vino dar să te trimit la ei». Şi el a zis: «Iată-mă, sunt gata!». Apoi Israel a zis către Iosif: «Du-te şi vezi de sunt sănătoşi fraţii tăi şi oile, şi să-mi aduci răspuns!»“… Şi Iosif s-a dus la Sihem. După aceea l-a găsit un om rătăcind pe câmp. Şi  l-a întrebat omul acela şi i-a zis: «Ce cauţi?» – iar el a zis: «Caut pe fraţii mei»“ (Facere 37, 14–16).

     Ce frumoasă istorie! Ce pildă de ascultare din  partea lui Iosif! „Vino să te trimit la fraţii tăi!“  „Iată-mă, sunt gata!“. Dar această pildă a lui Iosif, căutător de fraţi, Biblia o pune în  faţa noastră cu o poruncă: Şi noi trebuie să facem slujba aceasta. Şi noi trebuie să fim căutători de fraţi. Orice creştin viu şi luptător trebuie să fie – să se facă – un căutător de fraţi… Trebuie să se intereseze de sănătatea cea sufletească a fraţilor săi.

     Aş putea întări această poruncă cu multe,  multe locuri din Biblie. Amintesc aici numai cuvintele Apostolului Iacov: „Să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirile căii lui, va mântui un suflet din moarte şi va acoperi mulţi-me de păcate“ (Iacov 5, 20).

     „Caut pe fraţii mei!“

     Ce slujbă frumoasă este aceasta! Să o luăm  pe sufle-tul nostru, mai ales noi, ostaşii Domnului! Fie-care ostaş din  Oastea Domnului trebuie să fie – să se facă – un căutător de fraţi. Noi trebuie să stăm  mereu sub porunca Domnului:

     – Mergeţi la fraţii voştri şi vedeţi cum  stau cu sănătatea cea sufletească!

     Dar nu este uşoară această slujbă. Greutăţile ei ni le arată şi istoria lui Iosif. Iosif a căutat pe fraţii săi, dar ce s-a întâmplat când i-a aflat? Fra-ţii l-au întâmpinat de departe cu batjocuri, stri-gând: «Iată, vine visătorul!» (Facere 37, 19).

     Aşa se întâmplă – şi se va întâmpla – şi cu noi. Pe căutătorii de fraţi, lumea şi oamenii cei lumeşti îi întâmpină cu batjocuri. Când te apropii de oamenii cei lumeşti cu chemările mântuirii,  de departe te întâmpină cu batjocuri de acestea: Iată vine „pocăitul“!…; iată vine iar „sfântul“ ce-la!…; iar vine pe capul nostru „călugărul“!…; grijiţi, măi, că vrea să ne facă şi pe noi călugări şi sfinţi!…

     Fiecare căutător de fraţi, fiecare ostaş din Oastea Domnului trebuie să se aştepte la bat-jocuri. Batjocura – asta-i cea dintâi armă pe care diavolul o foloseşte contra unui creştin viu şi luptător. Batjocura! Asta-i cea dintâi probă de foc pentru ostaşii Domnului şi căutătorii de fraţi. Cine nu poate suporta această probă – acela nu poate fi ostaş în „Oastea Domnului“.

     Omul cel lumesc nu se teme de nimic aşa de mult ca de această primă armă a diavolului: de batjocură; însă omul cel duhovnicesc o respinge cu bărbăţie.

     Dar chemările mântuirii nu întâmpină numai batjocuri, ci şi prigoane mai mari. Pe Iosif, fraţii lui l-au dezbrăcat de haine şi era să-l omoare. Pe urmă l-au aruncat într-o fântână şi, de aici, scoţându-l, l-au vândut.

     Cam aşa se întâmplă de multe ori şi azi. Atâţia şi atâţia dintre ostaşii Domnului au fost purtaţi cu cărţile în spate pe la posturile de jan-darmi.

     „Caut pe fraţii mei!“ Ce slujbă frumoasă, dar şi ce grea! Însă, orice ar fi să ni se întâmple, noi, ostaşii Domnului, trebuie să stăm mereu sub po-runca Domnului: Mergeţi la fraţii voştri şi vedeţi de sunt sănătoşi cu sufletul! Da, Doamne! Ia-  tă-ne, stăm gata!… Orice ar fi să ni se întâmple, noi stăm gata!

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!