Poezie Traian Dorz

Caută-ntruna Adevărul

Caută-ntruna Adevărul, căci el nu-i uşor de-aflat,
vorbele, cu cât mai multe, ţi-l ascund – nu ţi-l arat’,
cărţile nu-l spun pe rânduri, ci pe-alături şi pe sub:
când e-o lebădă ce tace, când e un zglobiu hulub.

Nu dispreţui săracul – căci şi tu eşti un sărac;
numai Adevărul este bunul ce-ţi rămâne-n veac;
pune-i vorbei tale lacăt, pune-i faptei tale frâu
şi nu-şi crede-atinsă ţinta până treci al morţii râu.

Nu vorbi de-naintaşii sfinţi şi vrednici, şi eroi
până nu-ţi înalţi viaţa mai presus de-orice noroi;
intră prin înţelepciune unde-i Adevărul Zeu
şi vei descuia chivotul tainelor lui Dumnezeu…

Cât pământ ai sub picioare, atât ai deasupra cer,
gândurile, amândouă deopotrivă ţi le cer,
însă Adevărul spune: mai întâi de Cer s-asculţi;
Dumnezeu împărăţeşte prin cei buni, nu prin cei mulţi.

Caută pacea şi aleargă după Adevăr mereu,
doar aşa poţi fi prieten şi copil lui Dumnezeu;
Adevărul o să-ţi schimbe spinii frunţii, în curând,
în cununa ce răsfrânge slava-n veci crescând-crescând…

de Traian Dorz

Lasă un răspuns