Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ce bun este cu noi Bogatul nostru Tată Ceresc!

Ce bun este cu noi Bogatul nostru Tată Ceresc!

Ce bun este cu noi Bogatul nostru Tată Ceresc!

16. O, nu, – noi nu suntem întristaţi.
N-avem nici un motiv să fim întristaţi.
Nici un împărat lumesc n-are atâtea motive să fie vesel ca şi noi.
Slavă Veşnică Celui Care a spus: „Seara vine plânsul, dar dimineaţa, veselia.”
Pentru noi, seara a trecut; acum aşteptăm numai dimineaţa nesfârşitelor veselii promise.

17. Ce bun este cu noi Bogatul nostru Tată Ceresc, că nu ne-a dat greutatea grijilor bogăţiei
şi nici groaza chinuitoare a pierderii aurului,
nici obositoarele munci ale păstrării covoarelor, ale caselor, ale hainelor scumpe,
ale atâtor deşertăciuni sclipitoare şi zadarnice de care este atât de mândră şi atât de robită biata inimă – în viaţa atât de nefericită – a bieţilor bogaţi lumeşti.

18. Tatăl Ceresc nouă ne-a dat fericita siguranţă a grijii Lui iubitoare pentru toate trebuinţele noastre şi ale alor noştri.
Singura grijă a noastră este să fim muncitori harnici, credincioşi, cinstiţi şi păstrători înţelepţi ai darurilor Sale.
Cămara noastră este sub cheia Lui.
Banii noştri sunt în buzunarul Său.
Grijile noastre sunt în seama Lui.
Noi n-avem decât să-I cerem cu credinţă şi să folosim cu cumpătare…

19. Şi cine ar putea fi oare un fericit ca noi care avem un Tată atât de bogat şi de iubitor?
Au dus vreodată lipsă de ceva vreunii dintre cei iubiţi ai Săi?
Nu! N-au dus niciodată şi de nimic (Lc 22, 35)!

20. Suntem atât de săraci – şi totuşi, pe cât de mulţi i-am îmbogăţit!
Câţi dintre cei ce-şi vânduseră casele prin păcat, după ce s-au întors la Dumnezeu, şi le-au câştigat înapoi!
Dar au mai câştigat încă, pe lângă ele, şi o casă veşnică în Cer!
Pe câţi i-am îmbogăţit nu numai sufleteşte, ci şi trupeşte prin lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu să le o dăm!
Slavă veşnică Ţie, Doamne, Care ne-ai dat tot ce dăm!
Amin.

Credința încununată / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2008

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!