Meditaţii

CE DOBÂNDIM PRIN NAŞTEREA DIN NOU

„Omul cel nou, omul cel duhovnicesc este ultima perfecţiune, ultima desăvârşire pe care o poate atinge un suflet ce locuieşte într-un vas de lut.” Prin naşterea din nou primim dreptul de copii ai lui Dumnezeu (In 1, 12), suntem făcuţi părtaşi cu Hristos (Evr 3, 14); părtaşi ai Duhului Sfânt (Evr 6, 4), părtaşi firii dumnezeieşti (II Ptr 1, 4). Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă (II Cor 5, 17). Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă (Gal 6, 15). Acest „om nou” e omul făcut după chipul lui Dumnezeu (Ef 4, 24); este „casa lui Dumnezeu” (I Cor 3, 16) şi „lăcaş al Duhului Sfânt” (I Cor 6, 19).

Ce vorbe mari sunt acestea! Aceasta e desăvârşirea care numai prin lucrarea „vântului”, a Duhului Sfânt, se poate face. „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Dom­nului nostru Iisus Hristos, Care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, la o moştenire nestricăcioasă şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi” (I Ptr 1, 3-4).

ROADA NAŞTERII DIN NOU

Naşterea din nou are ca rod o viaţă de ascultare de Dumnezeu. Cel născut din nou este asemănat cu un pom sădit lângă un izvor de apă: oricât de mare ar fi seceta, el nu se vestejeşte, ci îşi dă rodul la vremea sa (Ps 1).

Viaţa celui născut din nou este „pomul bun, care face roade bune”, după cum omul firesc este „pomul rău, care face roade rele” (Mt 7, 17).

Cel născut din nou trăieşte sub călăuzirea şi îndemnurile Duhului Sfânt, Care a pus stăpânire pe toate simţirile şi pornirile omului (Rom 8, 1 etc.); de aceea roadele lui sunt: bucuria, dragostea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, înfrânarea poftelor (Gal 5, 22). „Cei ce sunt ai lui Iisus Hristos şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Cel născut din nou umblă şi trăieşte prin Duhul” (Gal 5, 24-25). Aceasta e firea lui şi nu poate fi altfel. „Pomul bun nu poate face poame rele, nici pomul rău nu poate face poame bune (Mt 7, 18).

va urma

Ioan MARINI
din ”HRANĂ PENTRU FAMILIA CREŞTINĂ”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2015

Lasă un răspuns