Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ce este Oastea Domnului – Capitol 18

Ce este Oastea Domnului – Capitol 18

Mergi la CUPRINS-ul cărţii: “Ce este Oastea Domnului”

18. Programul Oastei şi al adunărilor Oastei

„Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Iisus Cel Răstignit“ (I Corinteni 2, 2).

Multe ar fi de spus la împlinirea celor doisprezece ani de Oaste. Fără îndoială, binefacerile acestei binecuvântate Mişcări sunt multe. Eu însă le rezum pe toate într-una singură: Oastea Domnului L-a făcut şi Îl face cunoscut pe Iisus Cel Răstignit. Oastea L-a adâncit în sufletul nostru pe Iisus Cel Răstignit şi Jertfa Lui cea sfântă. Toate roadele Oastei răsar din acest izvor. Şi toate roadele de viitor ale Oastei Domnului vor răsări numai din adâncirea acestui izvor.

Iisus Cel Răstignit! Acesta a fost programul meu în toţi anii de Oaste şi acesta e programul Oastei. Nu e un program nou acesta. L-am aflat gata de la dumnezeiescul Apostol Pavel.

Nimeni dintre muritorii pământului nu L-a înţeles şi nu L-a adâncit atât de mult pe Iisus Cel Răstignit ca Apostolul Pavel. Şi nimeni nu L-a vestit cu atâta putere ca el. L-a vestit în prigoane, în strâmtorări, în bătăi; L-a vestit şi din temniţă, legat în lanţuri (Filipeni 1, 7 – cum se vede în imaginea de la pag. 203).

Şi nimeni dintre muritorii pământului nu L-a apărat pe Iisus Cel Răstignit cu atâta îndârjire şi vitejie ca Apostolul Pavel.

De câte ori era vorba de „tăierea împrejur“, de „carne“, de „litera legii“, Apostolul Pavel era de o îndârjire extraordinară. Îl înfruntă pe Apostolul Chifa, pune sub anatemă pe cei ce predică o altă Evanghelie (pe cea cu „litera legii“)… nu cruţă nimic şi pe nimeni ( Galateni 1, 8 ).

Se dădea pe atunci o aprigă luptă între „lege“ şi „har“, între „literă“ şi „duh“, între Vechiul şi Noul Testament. În această luptă, Apostolul Pavel îi apără pe cei „născuţi din nou“. Îşi apără pe „copilaşii lui“, pe care îi născuse din nou (Galateni 4, 19). Îi apără faţă de primejdia cu „tăierea împrejur“, cu „litera legii“, cu „întoarcerea la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase“ (Galateni 4, 9–10).

Această luptă se dă şi azi. Căci Ispititorul îşi bate neîncetat capul cu un singur lucru: Să-L scoată pe Iisus Cel Răstignit din viaţa creştinilor şi din frământările mântuirii lor. El umblă neîncetat să fure „mierea“ şi să lase „fagurii“; să fure „duhul“ şi să lase „litera“; să fure „miezul“ şi să lase „găocile“.

În şcoala Apostolului Pavel am învăţat şi eu să fiu un îndârjit vestitor şi apărător al lui Iisus Cel Răstignit. Şi, până voi pleca din această lume, nu vreau să ştiu despre altceva decât să-L vestesc pe Iisus Cel Răstignit şi Jertfa Lui cea sfântă.

Puterea Oastei este Iisus Cel Răstignit. Până Îl avem pe El între noi şi în noi – avem totul. Când L-am pierdut pe El – am pierdut totul.

Toate silinţele noastre să fie strânse mereu în acest punct: Să nu-L pierdem pe Iisus Cel Răstignit! Să nu pierdem „miezul“, ca să rămânem cu „găocile“! Să nu pierdem „duhul“ ca să rămânem cu „litera“!

Au trecut mulţi ani de Oaste. Sunt mulţi ani de când mă topesc în această Lucrare. Ştie bunul Dumnezeu, poate nu e departe vremea când Domnul mă va chema „acasă“. Dacă e vorba să las vreun cuvânt pentru Oaste şi fraţii ostaşi… , dacă e vorba să las vreun „testament“ pentru Oaste şi fraţii ostaşi, apoi acela este cel de la I Corinteni 2, 2: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Iisus Cel Răstignit“.

↑ sus ↑

« Capitolul 17Capitolul 19 »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!