Traian Dorz

Ce frumoase îți sunt picioarele

Spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu că Domnul nu vede nici o nelegiuire în poporul Său – aceasta nu pentru că n-ar fi, ci pentru că dragostea are aşa putere, încât ea face să pară alb ceea ce este negru şi dulce ceea ce este amar… Nici una din părţile fiinţei iubite nu este lipsită de un farmec deosebit.

Nici o altă fiinţă de pe lume nu are aşa ochi, aşa gură, aşa glas, aşa mâini, aşa degete, aşa umblet, aşa îmbrăcăminte, aşa gesturi…

Ce frumoase îţi sunt picioarele în încălţămintea ta, fecioară a

Domnului…

Picioarele noastre sunt cele mai nebăgate în seamă dintre toate mădularele noastre.

Ele poartă cele mai mari greutăţi. Ele trebuie să umble prin cele mai grele lovituri.

Ele sunt ascultate cele mai din urmă, îngrijite cel mai puţin. Ajutate cel mai rar. Fiindcă ele sunt cele mai smerite.

De aceea, în ochii Domnului ele sunt văzute cele mai dintâi.

Şi multe din cele mai frumoase cuvinte din gura Domnului au vorbit cu atâta iubire despre ele.

„Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea…

Picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea…

Picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul tău împărăţeşte“ (Isaia 52,7).

Cât de frumoase sunt picioarele celor care vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia (Rom. 10, 15)!

Tu nu mi-ai spălat picioarele – îi zice Domnul lui Simon (Luca 7, 44).

Dar Eu v-am spălat vouă picioarele – le-a zis Domnul Iisus ucenicilor Săi (Ioan 13, 14).

Prea Bunule şi Prea Iubitule Iisus… Ce plină de frumuseţe şi de atenţie este dragostea Ta care vede totul frumos în toţi ai Tăi!

Îţi mulţumim că ne iubeşti chiar atât de mult. Ajută-ne ca şi noi să Te putem iubi pe Tine la fel.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns