Poezie Traian Dorz

Ce pot să spună

Ce pot să spună despre tine
acei ce viaţa-ţi urmăresc,
te socotesc lucrare sfântă
a harului dumnezeiesc?

Tu ştii, tu vezi, o, cercetează
adânc şi-atent viaţa ta,
chiar de te-nşeli pe tine însuţi,
pe Domnul nu-L poţi înşela!

Văd ei în viaţa ta lumină,
în tot ce faci şi-n tot ce spui
şi simt în viaţa ta de-acuma
că eşti copil al Domnului?

Văd ei pe-ogorul vieţii tale
belşugul roadelor de Sus
şi faţa ta arată pururi
blândeţea feţei lui Iisus?

Te văd ei liber de pământul
şi lumea veacului de-acum
şi mergi tu liniştit şi sigur
pe-al neprihanei veşnic drum?

Iisus te-a pus să fii lumină
şi mărturie pe pământ;
cum împlineşti porunca-I sfântă
şi cum ţii sfântul legământ?

El Şi-a făcut cu prisosinţă
lucrarea pentru tine, blând;
de nu-L asculţi cu umilinţă,
vei da socoată în curând!

Traian Dorz

Lasă un răspuns