Oastea Domnului

Ce spun Sfinţii Părinţi despre sudalmă

„Întocmai ca acela care, aruncând cu pietre spre cer, nu poate lovi cerul, dar se poate lovi pe sine însuşi dacă piatra îi cade în cap – întocmai aşa şi suduitorul nu poate atinge lucrurile sfinte pe care le suduie, dar, în schimb, sudalma cade înapoi pe sufletul lui şi-l răneşte de moarte.

În chipul acesta, suduitorul îşi ascute săgeţi pentru a-şi ucide sufletul.“

(Sf. Ioan Gură de Aur )

 

„Nu te temi, suduitorule, că se deschide sub tine pământul şi te înghite? O, nu te înşela! Din mâna Atotputernicului Dumnezeu nu vei scăpa!“

(Sf. Efrem Sirul)

 

„Nimic nu-i mai îngrozitor decât sudalma, pentru că suduitorul îşi îndreaptă hula şi blasfemia direct spre cer. Orice alt păcat e mai mic decât sudalma.“

(Sf. Ieronim)

 

„Cine suduie numele Domnului din cer face tot acelaşi păcat ca şi acei care L-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu“.

(Fericitul Augustin)

 

„Când cineva grăieşte necuviincios despre un om mai mare, îl faci îndată atent: «Păzeşte-ţi gura!». Dar de ce nu-ţi păzeşti gura când vatămi cel mai cinstit Nume: Numele Atotputernicului Dumnezeu, de Care şi dracii tremură şi se cutremură?“

(Sf. Ioan Gură de Aur)

 

„Mai urât decât sudalma nu este nici un păcat în lume şi nici altul asemenea lui. Sudalma e culmea răutăţilor, un păcat înfricoşat, pe care, de bună seamă, aspru îl va pedepsi Dumnezeu.“

(Sf. Ioan Gură de Aur)

 Preot Iosif Trifa, din ”Sudalma”
– Ediţia a IV-a, Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2001

Lasă un răspuns