Oastea Domnului

Ce spune Sundar Singh despre Marea Moartă / MIT MOND SUNDAR SINGH A HOLT-TENGERRŐL?

Marele evanghelist, Sundar Singh, pe care Domnul l-a ridicat dintre păgânii Asiei să ne predice Evanghelia, nouă – creştinilor „moderni“ din Europa – a fost şi el prin Palestina să vadă locurile pe unde a umblat şi a învăţat Mântuitorul.

A văzut şi Marea Moartă şi iată ce gânduri şi învă­ţături scrie în legătură cu această apă:

„Să nu uităm două lucruri: întâi, noi trebuie să-L aflăm pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să-L aflăm şi să-L cunoaştem personal şi printr-însul să aflăm mântuirea.

Trebuie apoi să-L facem cunoscut pe Domnul şi al­tora. Trebuie să vestim mântuirea şi altora. După ce am fost mântuiţi, să-i ajutăm şi pe alţii a se mântui.

În luna februarie 1925, eram în Palestina; stam pe malul Iordanului şi mă gândeam cum această apă dulce curge fără încetare în Marea Moartă. Însă această mare rămâne moartă. De ce? Pentru că ea nu trimite apa sa mai departe pentru a face să rodească şi alte ţări. Sunt de asemeni Biserici creştine amorţite, precum şi creştini care sunt morţi. Apa vie şi bogată a lui Iisus Hristos li se dă neîncetat şi, cu toate acestea, ei sunt morţi. De ce? Pentru că ei ţin totul pentru ei fără a da nimic altora (ca şi Marea Moartă). Dumnezeu să ne dea îndemnul de a aju­ta pe alţii.

Să nu ne gândim şi să nu zicem: am prea puţin; sunt prea slab şi neajutorat pentru a ajuta „şi pe alţii“, căci apa Iordanului curge fără încetare: darurile şi bu­nătăţile Domnului se revarsă neîncetat în viaţa noastră. Împărtăşiţi şi altora aceste daruri! Să nu fiţi ca Marea Moartă; împărtăşiţi şi altora darurile şi binecuvântările ce le-aţi primit de la Domnul! Puneţi în slujba Domnului toate darurile voastre, toată viaţa voastră şi veţi primi de la El binecuvântări din ce în ce mai mari! Eu am cons­tatat un adevăr: dacă jertfim ceva pentru Hristos, noi primim de la El de mii de ori mai mult.“

Sodoma și Gomora / Iosif Trifa, Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 1998

* * *

Sundar Singh a nagy evangélisták közé tartozik, akit az Úr kiemelt az ázsiai pogányok közül, hogy hirdesse az Evangéliumot nekünk, az „európai modern keresztényeknek”, és elmondja, hogy ő is járt Paleszti­nában, hogy lássa, merre járt és tanított a Megváltó.

Látta a Holt-tengert is, és íme, milyen gondola­tokkal és tanításokkal szolgál ezzel kapcsolatban:

„Ne feledjünk el két dolgot: először, nekünk meg megtalálni az Urat és Megváltónkat, Jézus Krisztust. Őt megtalálni és megismerni személyesen és Őáltala üdvösséget nyerni.

Továbbá, meg kell ismertetni az Urat másokkal is. Kell, hogy hirdessük a megváltás üzenetét másoknak is. Miután minket megváltott az Úr, segítenünk kell másoknak is megmenekülni és üdvösségre jutni Jézus Krisztusban.

1925 februárjában, Palesztinában voltam: a Jordán folyó partján álltam és azon tűnődtem, hogy lehet, hogy az édes víz megállás nélkül belefolyik a Holt-tengerbe, a tenger viszont „holt” marad. Miért? Azért, mert nem küldi tovább a vizét, hogy esetleg más országok is termékenyebbek lehessenek. Hasonlóan, vannak olyan keresztény templomok, amelyek meg vannak dermed­ve, mint ahogy vannak olyan keresztények, akik „halo­ttak”. Az élet vizét Jézus Krisztus megállás nélkül küldi nekik, ennek ellenére ők halottak. Miért? Mert ők mindent megtartanak saját maguknak és semmit sem adnak másnak (ugyanúgy, mint a Holt-tenger). Az Isten buzdítson minket arra, hogy másokat is megsegítsünk.

Ne gondoljuk, és ne mondjuk: nekem nagyon kevés adatott; nagyon gyenge vagyok, szűkölködöm, hogyan „tudnék így másokon segíteni”, mert a Jordán vize megállás nélkül folyik: az Úr ajándéka és jósága megállás nélkül árad a mi életünkbe. Osszátok meg másokkal is ezeket az Úrtól kapott ajándékokat! Ne legyetek olyanok, mint a Holt-tenger; osszátok meg másokkal is az Úr ajándékait és áldásait, amit magától az Úrtól kaptatok! Tegyétek az Úr szolgálatába valamennyi ajándékotokat, az életeteket, és áldást nyertek az Úrtól, mindig többet és többet! Én megálla­pítottam egy igazságot: „ha valamilyen áldozatot hozunk Jézus Krisztusért, akkor mi ezerszer annyit kapunk Tőle vissza”.

Sodoma és Gomora / Iosif Trifa. – Sibiu : Oastea Domnului, 2009

Fordította: Juhász Tibor / Lektorálta: Patkás György / Segédkezett: Juhász Roland; Juhász Evelin

Lasă un răspuns