Poezie

Ce ție nu-ți place altuia nu-i face!

Azi, fiii Ortodoxiei sunt chemați ca să asculte
Un crâmpei din cuvântarea Mântuitorului de pe munte.
Doar în câteva cuvinte Hristos voiește s-arate
Că mintea naște concepte, însă a iubi nu poate…!!

.Pe parcursul vieții noastre sunt fapte provocatoare,
Care mintea le acceptă, dar pe inimă o doare.
Pentru-a face legătura între-acestea amândouă,
Iisus vru ca să promulge pe pământ o lege nouă.

„Fiecare om în parte, zise Domnul într-o zi,
Trebuie ca să se miște în spațiul lui a iubi.”
Hristos voia să arate că iubirea egoistă
Este fadă și nedemnă, chiar lugubră sau sinistră.

.Imperativ El ne-ntrebă: „Din câte iubiri avem
Care e prioritară: pentru sine sau semen ?”
Cum Dumnezeu e iubire, iar iubirea Dumnezeu,
El dorește ca-n iubire să conviețuim mereu.

.Dacă iubirea-i aceeași, deci, și fapta fiecărui
Nu poate să se plieze după mintea orișicărui.
„Ce mulțumire primi-veți, Hristos întreabă retoric:
De veți iubi doar pe-ai voștri, iar pe ceilalți aleatoric!?

.Ce mulțumire simți-veți, apropo de fapta bună,
Când aceasta se-mplinește chiar și de lumea păgână?
Când împrumutați pe alții cu nădejdea rambursării
Sunteți ca și păcătoșii în mrejele disperării!”

.Toate aceste precepte par a fi niște sentințe,
Dacă nu separi îndată neghinele de semințe.
Hristos, prin această lege, divin spune omenirii:
„Să nu promovăm dreptatea în detrimentul iubirii!”

.Dacă cuvântul scripturii nu este adânc pătruns,
Rămânem la suprafață, iar aceasta nu-i de-ajuns!
Oare ce vrea ca să spună prin „a nu da înapoi
Datoria împrumutată” ce-a scos omul din nevoi?!

.Nici o morală din lume n-acceptă acest precept:
A nu-ți plăti datoria e necinstit și nedrept!
Evanghelia, se știe, nu este un cod de legi
Care face armistiții între popoare sau regi.
.
Cuvântu-i revelatoriu, interpretat metaforic.
Dacă îl ei după slovă el devine piroforic,
Iisus vrea să ne-nvețe că legile omenești
Nu vor prevala vreodată pe cele dumnezeiești.
.
Mai presus de orice lucru, orice faptă pozitivă
Nu este nicicum mai mare ca iubirea milostivă.
Chiar credința și nădejdea nu depășesc spațiul fizic,
Pentru că numai iubirea trece-n timpul metafizic.

Deci Iubirea este Calea, Adevărul și Viața
Nu v-abateți de l-aceasta și nu vă pierdeți speranța.
Iubiți-vă toți ca frații, ca ai Domnului urmași,
Că iubirea milostivă include și pe vrăjmași.

Meditație lirică a Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim

Lasă un răspuns