Oastea Domnului

Ce zic Scripturile despre alcool şi despre beţie?

„Ale cui sunt vaietele? Ale cui  sunt oftările? Ale cui sunt gâlcevile? Ale cui sunt necazurile şi sfezile? Ai cui sunt ochii roşii? Au nu a celor ce întârzie la vin şi a celor ce păzesc unde se fac ospeţe? Nu te uita la vin că curge roşu în pahar şi face spume, el alunecă uşor dar pe urmă muşcă ca un şarpe“ (Pilde 23, 29-35).

„Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare şi şed până noaptea târziu şi se înfierbântă de vin. Căci cu alăute şi laută beau vinul, iar spre lucrurile Domnului nu caută“  (Isaia 5, 11-12).

„Vai de cei tari când este vorba de băut vin şi de viteji când e vorba de amestecat băuturi tari“ (Isaia 5, 22). „Batjocoritor este vinul, şi de ocară beţia şi tot cel stricat de el nu va fi înţelept“ (Pilde 20, 1).

„Vinul, mustul şi desfrânarea iau minţile omului“ (Osea 4, 11). „Vai de ţara ai cărei cârmuitori benchetuiesc“ (Eclesiastul 10, 16). „Nu fiţi beţivi căci toţi beţivii vor sărăci“ (Pilde 23, 19).

„Domnul a vorbit lui Aaron şi i-a zis: «Tu şi fiii tăi împreună cu tine, să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare… pentru ca să puteţi deosebi între lucrul sfânt şi cel de rând, între cel curat şi cel necurat»“ (Levitic 10, 9-10).

„Nu vă îmbătaţi de vin întru care este curvie, ci fiţi plini de Duhul Sfânt“ (Efeseni 5, 18).

„Vinul şi muierile au amăgit pe cei înţelepţi“ (Sirah 19, 2). „Nu petrece cu băutorii de vin căci beţivul sărăceşte şi beţia în zdrenţe îmbracă pe cel somnoros“ (Proverbe 23, 10-21).

„Iar pe sluga cea rea, care… va începe a bea şi mânca cu beţivii, venind Domnul… îl va pune acolo unde este plângerea şi scrâşnirea dinţilor“ (Matei 24, 48-51).

„Vremea este să ne sculăm din somn, că noaptea a trecut, iar ziua s-a apropiat. Să lepădăm dar lucrurile întunericului. Ca ziua cu chip bun să umblăm, nu în ospeţe şi beţii, nu în curvii şi fapte de ruşine, nu în pricini şi pizmă“ (Romani 13, 13).

„Ajunge în adevăr că în trecut aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite“… „De aceea se miră – cei necredincioşi – că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrânări şi vă batjocoresc“ (I Petru 4, 3-4).

„Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici lacomii, nici beţivii, nici hulitorii, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu“ (I Corinteni 6, 9-10).

Părintele Iosif Trifa, din  “Alcoolul duhul diavolului”

1 Comment

  • Contac Geanin 10 martie 2019

    Pacea Domnului Isus să fie cu voi ! Îmi plac foarte mult cântările voastre. Cu toate că foarte multe din ele se cîntă și în adunările noastre (eu frecventez o adunare penticostală din Botoșani), urmăresc cu foarte multă plăcere cântările și adunările voastre. Dumnezeu să vă ajute să fiți niște lumini care să lumineze spre slava Lui. Amin !

Lasă un răspuns