Poezii Traian Dorz

CEASUL SUFERINŢEI…

Ceasul suferinţei e un ceas ceresc,
o, de-aş şti mai bine cum să-l preţuiesc!

Ceasul rugăciunii e un ceas divin,
o, de-aş şti oriunde să-l cuprind din plin!

Ceasul aşteptării e un ceas frumos,
o, de-aş şti să-l umplu cu plăcut folos!

Ceasul întâlnirii e un ceas slăvit,
o, de-ar fi întruna cald şi fericit!

Ceasu-mbrăţişării e un ceas de har,
o, de-aş şti să-i dărui tot, ca pe-un altar!

Ceasul Morţii este ceasul meu sublim,
o, de-aş şti mai bine cum să ne-ntâlnim!

Ceasul Veşniciei este neclintit,
fericit cel cărui îi va fi nuntit…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Noi”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns