Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Cel mai fericit lucru pentru un om este împlinirea datoriei

16. Transformarea, înnoirea, schimbarea, sunt semnele lui Dumnezeu oriunde lucrează EI.
Cine n-a fost transformat într-un om nou, acela n-a trecut prin mâinile şi lucrarea Duhului Sfânt.
Un astfel de om poate fi în Lucrarea lui Dumnezeu, dar el nu este din ea. Poate predica Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-L trăieşte.
Poate lucra la corabia mântuirii, dar nu va fi în ea.

17. Cel mai fericit lucru pentru un om este împlinirea datoriei sale
şi cel mai nefericit – neîmplinirea acestei datorii.
Cel mai bun ajutor dat cuiva este a-l învăţa cum să şi împlinească cel mai bine propria sa datorie faţă de Dumnezeul său şi faţă de semenii săi.
În felul acesta vei ajuta la fericirea lui şi a altora.
Dar nu împiedica pe nimeni de la împlinirea datoriei sale, fiindcă îl vei nenoroci şi pe el
şi te vei nenoroci şi pe tine.

18. Dacă cerul este atât de frumos pe dinafară,
cât trebuie să fie de frumos pe dinăuntru!

19. Prin credinţa părinţilor tăi se vor mântui numai părinţii tăi.
Prin credinţa soţiei tale se va mântui numai soţia ta.
Prin credinţa fiilor tăi se vor mântui numai ei.
Prin credinţa fraţilor tăi şi a surorilor tale se vor mântui numai aceştia.
Ca să te mântuieşti tu însuţi, este neapărată nevoie ca tu însuţi să vii la Hristos, Mântuitorul tău.
Fiecare om se poate mântui numai prin credinţa şi naşterea din nou a lui însuşi.

20. Cum se vine la Hristos? Cum se face întoarcerea la El?
Aşa cum face copilul când învaţă să umble.
Mama întinde mâinile, îi face semn cu dragoste şi îl cheamă: Vino la mine!
Iar el îndrăzneşte, păşeşte, vine, aleargă, şi cade în braţele şi în sărutul mamei dulci.
Aşa se vine la Hristos. Şi numai cine vine aşa este fericit.

Traian Dorz / Mărgăritarul ascuns 

Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2009

 

Lasă un răspuns