Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cel mai mic păcat ne pune în rândul păcătoşilor

Cel mai mic păcat ne pune în rândul păcătoşilor

Cel mai mic păcat ne pune în rândul păcătoşilor


Treizeci şi opt de ani,
paraliticul de la lacul Betesda (cf. In 5, 1-15) aştepta „Omul” Care, milostivindu-Se de el, să-l arunce cel dintâi în scăldătoarea minunată, după tulburarea apei… Iisus Se opreşte în faţa lui cu întrebarea: „Voieşti să te faci sănătos?” Dac-ar intra cineva într-un spital ca acela – acolo erau cinci foişoare sau pridvoare unde zăceau mulţime de bolnavi – cu această întrebare, unii s-ar uita neîncrezător, iar majoritatea s-ar înghesui, fiecare cel dintâi să beneficieze de mult-dorita vindecare. Mântuitorul nu se duce la toţi bolnavii, ci numai la acel unul, care nu avea pe nimeni. „Voieşti să te faci sănătos?” „Doamne, n-am pe nimeni!” „Nu te mai osteni… Ia aşternutul tău şi du-te acasă!…” Era sâmbăta. Mare zarvă printre farisei… Un om cu patul în spinare… Şi când Iisus Se afla în Templu, s-a dus la farisei omul care fusese vindecat să-i încunoştinţeze şi să le arate care era Omul Acela, Care-i spusese să-şi ia patul în Ziua Sâmbetei.

Două lucruri de mare însemnătate:

– Să n-ai pe nimeni să-ţi dea o mână de ajutor la nevoie. Iisus îl caută pe cel singuratic.

– Să-L denunţi răufăcătorilor pe binefăcătorul tău. Omul vindecat L-a descoperit fariseilor care-L urau de moarte pe Iisus…

Asemeni bolilor trupeşti sunt şi cele sufleteşti. Rănile trupeşti duc trupul în mormânt şi acolo nu mai dor; rănile sufleteşti duc la iad şi trupul şi sufletul, acolo unde veşnic se muncesc în chinuri. Cel mai mic păcat ne pune în rândul păcătoşilor, iar plata păcatului este moartea veşnică, departe de faţa lui Dumnezeu. Nu putem zice răului bine şi să mergem la pas cu mersul lumii. Biblia este aceeaşi pentru toate veacurile şi cine i se împotriveşte se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

Mântuitorul Se adresează fiecăruia: „Voieşti să te faci sănătos?” „Adevărat, adevărat zic ţie; de nu se va naşte cineva de Sus, nu va putea să vadă Împărăţia lui Dumnezeu.” Dacă dialogul este purtat între Mântuitorul şi orice suflet venit în lume, atunci şi responsabilitatea de a răspunde cu „naşterea de Sus” revine fiecărui muritor să se mântuiască; cine nu vrea va fi aruncat afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Harul izbăvirilor, nespus de mare, ne-a fost trimis de tatăl în Domnul Iisus Hristos. El este singurul Mântuitor şi Răscumpărător. A Lui să fie slava, în vecii vecilor, amin.

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *