Mărturii Meditaţii Poezie

CELE PATRUZECI DE NOPŢI (III)

Comori strânse în şcoala suferinţelor
Şcoala suferinţelor e o şcoală minunată. De aici îşi încep călătoria spre Canaan cele mai multe suflete.
Din şcoala aceasta a ieşit şi cel ce scrie aceste rânduri.
Din şcoala aceasta am strâns şi eu comori pe care mă silesc să le împart prin scrierile mele.
Pr. I. Trifa, «Spre Canaan»

MAI VIN
(după I Cor. 4, 15)

Părintelui Iosif, bolnav, 1936

Mai vin,
părinte drag, aşa străin şi-atâta de departe,
şi nu-mi cuprinde-al meu suspin
cuvântul spus în carte.
E noapte-afară şi târziu
şi-n jur tristeţe şi pustiu
acum când vreau din nou să-ţi scriu
departe.

Un dor,
mi-a dus străin şi călător,
de-atâţia ani a-rândul, spre scumpul meu Mântuitor
şi inima şi gândul;
cu multe lacrimi l-am udat,
spre Domnul când am-genuncheat,
şi I-am cântat şi m-am rugat,
chemându-L.

Acum,
când calc din nou străinul drum,
chiar dacă-mi eşti departe,
prin har poţi înţelege cum nimic nu ne desparte,
alături simt cum te frămânţi
cu umerii sub cruce frânţi,
dar ne îndemni să fim ne-nfrânţi
de moarte.

Şi azi
te văd făclie care arzi să luminezi o ţară,
pe drumul crucii greu cum cazi,
dar neînvins mergi iară,
să nalţi un steag pentru vecii,
spre el privirile să ţii,
pentru Hristos pe veci să-nvii
o ţară.

Cântări
din ţara cea mai sus de zări
ne-ai învăţat, părinte,
răsună plaiu-ntregii ţări de imnul Oastei sfinte,
iar vestea harului ai dus
din răsărit până-n apus
prin roade pentru care nu-s
cuvinte.

Iar azi
o ură fără de răgaz,
ca un potop de ape,
puţinul lut ce ţi-a rămas se luptă să-l îngroape,
dar sus e Dumnezeu şi El,
cunoaşte-al luptei tale ţel
şi îţi va fi în orice fel
aproape.

O zi,
nu mai e mult şi va veni
când Cel ce ştie toate
va judeca şi va plăti c-o veşnică dreptate.
Încrede-ţi soarta-n mâna Lui,
cu steagul Său mai tare sui,
El ştie „cum“ plăti şi „cui“
– şi poate.

Prin har,
din ţara cu ceresc hotar,
ne-adu cereşti lumine,
de Domnul spune iar şi iar –
noi ascultăm la tine.
O ţară, ţara-ntreagă vrea
s-audă despre Jertfa Sa,…
căci setea poate numai Ea
s-aline.

va urma

din „PROFETUL VREMILOR NOASTRE”, vol. 2
ALBUM DE ÎNSEMNĂRI ŞI DOCUMENTE
despre viaţa şi opera Părintelui IOSIF TRIFA
Culegere şi prezentare: Moise Velescu
Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2000

Lasă un răspuns