Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Celui care vrea să creadă îi ajunge o singură mărturie.

Celui care vrea să creadă îi ajunge o singură mărturie.

Celui care vrea să creadă îi ajunge o singură mărturie.

8. Dar nu-i nevoie neapărat ca cineva să cunoască ştiinţa şi arta, ca să afle dovezi despre Hristos.
Lucrările pe care Hristos le face neîncetat şi pretutindeni vorbesc ele însele despre El fiecărui om, prin toate simţurile fiinţei lui.
Biblia spune: Fiindcă tot ce se poate cunoaşte des-pre Dumnezeu le este descoperit în ei înşişi. Pentru că le-a fost arătat de Dumnezeu. Aşa că nimeni nu se poate dezvinovăţi (Rom 1, 19-20).

9. Priviţi cerul înstelat al nopţii şi ascultaţi… Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui (Ps 19, 1).
Priviţi dealurile înverzite şi câmpiile roditoare…
marea întinsă, furtuna dezlănţuită, pădurile vuind, izvorul nesecat, florile colorate, păsările hrănite de El în gheţuri.
Da, totul, totul mărturiseşte despre El (Ps 19, 4).

10. Priviţi lucrările pe care le face Domnul Hristos în viaţa celor care cred în El şi trăiesc după voia Lui!…
Priviţi cum orbii văd, şchiopii umblă, surzii aud, morţii învie (Mt 11, 5-6);
orbii păcatului, care n-aveau un drum curat,
ori cei fără auzul duhovnicesc
şi cei care zăceau ca morţi în fărădelegile lor
au devenit oameni noi, buni, iertători, înfrânaţi, răbdători, blânzi, dornici după sfinţire, vrednici de încredere… numai fiindcă au ascultat de Mântuitorul Hris¬tos. Şi au vrut să urmeze voia Lui.
Iată ce uriaşe transformări sunt acestea. Nimeni pe lume nu-i în stare să le facă, afară de Hristos.
Iar El le face zilnic şi minunat în faţa fiecăruia dintre noi.

11. Când lumina dumnezeiască se opreşte peste o viaţă, născând-o din nou, această lumină descoperă sufletului lucruri pe lângă care, înainte, ani de zile trecuse până să le vadă
şi adevăruri pe care ani de zile le auzise fără să le înţeleagă.

12. Celui care vrea să creadă îi ajunge o singură mărturie. Restul îl face cugetul lui curat şi ajutorul Duhului Sfânt.
Celui care nu vrea să creadă nu-i sunt de-ajuns, nici de folos mii de dovezi. Cugetul lui necurat, conştiinţa lui pervertită sau sugrumată, mintea lui stricată şi rea îl va despărţi tot mai adânc de Dumnezeu (Evr 3, 12).

Lumina iubitului fiu / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2005

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!