Oastea Domnului

Chemarea iubirii: „Predaţi-vă Domnului!” Ceea ce ne cere Dumnezeu

Singurul răspuns pe care-l putem da lui Dumnezeu, Care atât de mult ne-a iubit, încât L-a jertfit pe Singurul Său Fiu pentru mântuirea noastră, este să ne predăm viaţa în întregime Lui.

Domnul Iisus S-a jertfit nu numai ca să ne mântuiască viaţa, ci ca s-o întrebuinţeze pentru El; nu numai ca să aducă pe oameni în Împărăţia Lui, ci şi ca să facă din ei nişte slujitori ai Împăratului. Nu Se mulţumeşte cu nişte păcătoşi mântuiţi; Îi trebuie nişte sfinţi predaţi. Dar sunt atât de puţini aceia care, după ce au primit darul iertării, s-au predat din toată inima, răs­punzând cu bucurie la chemarea cerească, dumnezeiască, de a trăi în deplină ascultare de Domnul Hristos, de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Duhul Sfânt.

Mulţi copii ai lui Dumnezeu se mulţumesc cu câteva fapte răzleţe, care, gândesc ei, trebuie să placă Domnului, simţind cu bucurie numai când planurile Lui le cad bine; cât nu li se cere prea mult. Dar, îndată ce simt că crucea apasă mai greu, că El cere o lepădare de sine în totul, atunci încep să dea înapoi, întristaţi de preţul ce li s-a cerut.

Ioan Marini

Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini

 Ioan Fulea. – Sibiu: Oastea Domnului, 2013

Lasă un răspuns