Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CINE DOREŞTE LEAC PENTRU VIAŢĂ

CINE DOREŞTE LEAC PENTRU VIAŢĂ

CINE DOREŞTE LEAC PENTRU VIAŢĂ

„Fie, Doamne, Dumnezeul nostru şi Dumnezeul părinţilor noştri ca, în curând, de va fi cu voia Ta, să se clădească din nou casa cea sfântă şi să ne împărtăşeşti din învăţătura Ta” – este un cântec al evreilor ce se cântă în a noua zi a celei de a cincea luni, după calendarul lor, Fisa Beav, ziua mari]]]i catastrofe, ziua în care Bet Hamiedas, „casa cea sfântă” a lui Dumnezeu şi a lui Israel, Templul din Ierusalim a fost mistuit de flăcări. Două milenii n-au izbutit să aştearnă vălul uitării asupra acestui tragic şi hotărâtor eveniment. Şi, an de an, evreii retrăiesc oriunde viforul destinului ce i-a răspândit, drama cea mare; şi cer de la Dumnezeu împlinirea dorului de a se reclădi casa cea sfântă de odinioară, când, în sunet de trâmbiţe, David, marele prooroc şi împărat, pornea în fruntea alaiului şi se îndreptau cu toţii spre casa ce sfântă.

„Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri!” (Fac 15, 5) a grăit Cuvântul Domnului lui Avraam. De atunci, de mii de ani, privirile pelerinilor acestei vieţi sunt îndreptate în sus, spre înălţimi.

Avraam, unul din patriarhii poporului evreu, sub semnul acelui simbolic vis, statorniceşte drumul vieţii; căci scara visată de el, deşi statornicită pe pământ, izbutea să atingă bolta cerească, călăuzindu-ne spre două mari împliniri. Cea dintâi ne arată Cuvântul coborând spre noi şi unirea cerului cu pământul prin Întruparea Fiului Dumnezeiesc din Fecioara ce avea să-L nască la plinirea vremii; iar treptele scării ne arată strădania omului în urcuşul spre perfecţiune, dorul de a se apropia tot mai mult de Dumnezeu. Şi îngerii buni, suind şi coborând treptele una după alta spre a ne ajuta şi a ne sfătui la împlinirea acestor dorinţe.

Cât de bun este Domnul! Cu cine Îl vom asemăna, ca să fie deopotrivă, cu cine? „Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi!” ne călăuzeşte cu sfatul său Profetul. Căutaţi pe Creator? „Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în şir oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte” (Is 40, 25-27).

Urcuşul ne este în sus, spre piscuri, din stâncă în stâncă, din creastă în creastă. Popasul nu e un scop, ci un mijloc. Itinerarul nu e orizontal, ci o necontenită verticală. De aceea istoria Creştinismului e numai trudă şi suferinţe; iar pe cărările sale, şiroaie de sânge, catacombe şi martiri.

Când Mântuitorul Se înălţa de pe pământ spre lăcaşurile de unde venise, şi cerul avea să-L primească până la aşezarea din nou a tuturor lucrurilor, ucenicii, copleşiţi de măreţia Lui, priveau în sus, cu ochii pironiţi spre cer, urmărind uimiţi cele ce se petreceau. Pe Iisus L-a ascuns norul; iar ei nu încetau să privească în sus până la arătarea celor doi Bărbaţi îmbrăcaţi în alb, care, printre alte sfaturi, le spunea că Domnul va reveni în acelaşi fel cum L-au văzut mergând la cer (cf. Fapte 1). Aşteptarea revenirii Sale este leacul creştinismului. Dorul creşte şi tot creşte la starea de necuprins. Cei care aşteaptă se văd tot mai străini într-o lume care născoceşte noi şi noi arme, metode de constrângere tot mai perfecţionate contra celor ce iubesc revenirea Lui.

Doamne, adu ziua mai curând, ziua cea mai mare, mult-dorită şi slăvită şi de mulţi iubită. Şi prin Duhul Sfânt zideşte casa Ta sfinţită! Noi suntem casa lui Dumnezeu, „Templul Dumnezeului celui Viu, El locuieşte şi umblă în mijlocul nostru, El este Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Lui” (II Cor 6, 15-18). El este Tatăl nostru, noi suntem turma păşunii Lui, fii şi fiice; iar întreolaltă suntem fraţi.

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

 

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *