Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cine este omul Iisus ?

Cine este omul Iisus ?

Cine este omul Iisus ?

Mântuitorul Iisus Hristos este consemnat în Sfânta Evanghelie după Ioan cap.3 ,12 afirmând : “Dacă pe cele pământești vi le-am spus și nu credeți, cum veți crede de vi le voi spune pe cele cerești ? ”
El constată cantonarea noastră într-o gândire limitată, care exprimă starea omului căzut din har în păcat , dar și îndărătnic și sfidător la cele ce i se dovedesc despre recuperarea și regăsirea lui pe “Cărarea către Împărăție “.
Omul Iisus este Dumnezeu Cuvântul / Logosul Întrupat .
Hristos omul Întrupat are și fire divină și fire umană.
Persoana Sa este unică.
Umanitatea Domnului Iisus este completă , posedând propria ei Voință și Lucrare .
Prin Hristos , întrega lume fizică și materială a devenit capabilă de îndumnezeire , iar umanitatea înviată a lui Iisus este începutul unei noi creații îndumnezeite .
Faptul că Dumnezeu S-a făcut om în Iisus din Nazaret , înseamnă nu numai mântuirea din păcat și moarte , dar și participarea noastră la însăși dumnezeirea Sa . Prin nașterea , în Biserică , a creștinului la Botez noi dobândim o moștenire ce trebuie realizată prin însușirea ei conștientă ulterioară, prin intermediul nevoințelor ascetice și a energiilor dumnezeiești care modelează virtuțile.
Biserica este ” trupul lui Hristos ” , continuarea Întruparii , misterul unic al creației celei noi.
Ea este ” omul îndumnezeit ” și se reflectă ca atare în fiecare credincios în parte .
Duminica de astăzi , de dinaintea Înălțarii Sfintei Cruci, are însemnătatea fundamentală de a ne cere acceptul nostru de a crede că trebuie să ne naștem din Duh.
Nu trebuie să ne mirăm , zice Domnul în versetul 7 , chiar : ” trebuie să vă nașteți de Sus. ”
Cum va fi aceasta ?
Domnul spune în versetul 8 : ” Vântul suflă unde vrea și tu îi auzi glasul … Așa este cu tot ce este născut din Duhul ” .
Acum rămâne ca noi să alegem SEMNUL unic mântuitor : CRUCEA , dimpreună cu Cel aflat pe ea , adică cu Fiul lui Dumnezeu. Închinarea noastră , la acest Altar al Jertfei , știm că trebuie să fie din inimă , deci , cine este acum stăpân în inima noastră ,” Șarpele cel vechi de zile ” sau Fiul lui Dumnezeu ?
Cui vreți să slujiți de acum încolo ?
Eu am aflat din gura Mântuitorului consemnarea din versetul 16 : ” Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”. Lămurindu -mă că pentru păcatul meu , al creaturii , a murit pe Cruce Creatorul , aleg să devin fiu și rob al Iubirii Acestui Dumnezeu .
Mare bucurie este în sufletul meu acum !
Mare ești Doamne și minunate sunt lucrările Tale ! Amin.

Părintele Onu Constantin 
09 Septembrie 2018

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!