Anunţuri

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ / ESEU ”TRAIAN DORZ” – Ediția a V-a –

Slăvit să fie Domnul!

Oastea Domnului în anul Centenarului

 „…Fratele Traian scria cărţile când nimeni nu spera că le va vedea tipărite. El scria… El aduna moştenirea şi o făcea prin credinţă, credincios în făgăduinţa Domnului, ştiind că trebuie să facă lucrarea sa, pentru că Domnul Şi-o va face pe a Sa. (…)

Oastea Domnului este o lucrare a credinţei, şi noi aşa am moştenit-o: părinţii noştri au lucrat ca Ieremia. Ei cunoşteau pe Domnul; şi Ieremia cunoştea pe Domnul. Proorocul Ieremia ştia că pentru păcatele poporului vine pedeapsa şi chiar că pedeapsa aceasta va fi îndelungată. Dar, pentru asta, a ascultat de Domnul şi a cumpărat ţarină, ca un semn al speranţei: da, Domnul pedepseşte, dar Domnul este şi Cel care restaurează, Care miluieşte.

Oastea Domnului a trecut prin valurile încercărilor, şi părinţii noştri au traversat această perioadă o astfel de credinţă. Noi suntem uimiţi de zecile de cărţi pe care fratele Traian le-a creat; şi nu le-a creat ca literatură de sertar. (…) Pentru fratele Traian sertarul a fost de cele mai multe ori sertarul securităţii, că acolo au adunat cât au adunat ce nu au distrus, dar el a făcut ca să şi circule scrierile lui şi sunt merite ale multor fraţi care au ajutat la această difuzare, cum se spunea pe atunci, prin samizdat, adică într-un mod rudimentar, am spune, astăzi, dar circulau manuscrisele ca mari comori şi din ele s-a hrănit Oastea Domnului atâtea zeci de ani. Şi iată că, trecând timpul acela, noi astăzi le avem la îndemână tipărite şi difuzate pe toate căile. Nu putem citi cât primim. Se împărtăşesc şi pe internet atâtea articole, istorisiri, poezii, poeme…, o mare, mare bogăţie. Oamenii aceştia au lucrat prin credinţă.

Oastea Domnului este această lucrare a oamenilor credincioşi care fac lucrul Domnului nu potrivit vremurilor, ci în ciuda vremurilor. Nu vremea îi determină ce şi cum să facă, ci chemarea şi trimiterea Domnului. Aşa trebuie să trăim, aşa să începem a doua sută a Oastei Domnului noi înşine. (…) fiecare să adăugăm părticica noastră de lucrare a credinţei prin care să ne aducem şi partea noastră de mărturisire şi să facem cunoscut pe Domnul tuturor celor care nu-L cunosc sau nu cunosc destul sau cunosc greşit”.

Pr. Prof. Vasile Mihoc (Sibiu)

spicuiri din cuvântul rostit la Sibiu cu ocazia Centenarului Oastei Domnului – 31 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023

  Slăvit să fie Domnul că, în sfârşit, prin ajutorul Său, am ajuns astăzi şi la acest popas. S-a scris mult şi se va scrie în viitor şi mai mult despre această mişcare, despre acest curent evanghelic născut în Biserica şi-n ţara noastră într-un chip atât de minunat, de nou şi de original. Şi care de la început şi-a luat numele biblic şi predestinat de Oastea Domnului….

Oastea Domnului este un miracol unic, după cum miracol ar fi şi dacă în natura firească s-ar vedea aşa ceva. Acest fapt real este pregătit de Dumnezeu cu un scop şi un rost providenţial acum, la împlinirea vremilor, şi în plină desfăşurare a unor atât de evidente semne de împlinire a profeţiilor sfârşitului. În prăbuşirea grabnică şi totală a vieţii religioase în formalism şi în inerţie, primăvara Oastei Domnului aduce o înnoitoare şi radicală transformare sufletească, opunând o stavilă, un stop, o frânare bruscă în faţa prăpăstiei şi o puternică întoarcere înapoi până la viaţa evanghelică a Bisericii de la început. În prăbuşirea socială a maselor în alcoolism, în imoralitate, în tabagism, în corupţie şi în cele mai îngrozitoare şi teribile boli sufleteşti şi trupeşti, care vin din păcat, Lucrarea aceasta a Oastei Domnului este mai necesară ca oricând şi pentru că ea pune o barieră puternică, lăsată brusc şi total, în faţa acestor nenorociri acum, cu un minut înainte de a se produce catastrofa inevitabilă.”

Traian Dorz

spicuiri din cuvântul rostit la adunarea de Revelion 1988 de la Sibiu)

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ / ESEU ”TRAIAN DORZ”

– Ediția a V -a –

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ / ESEU

”TRAIAN DORZ” – Ediția a V-a –

Iată câștigătorii acestei ediții – secțiunea poezie:

Premiul I / Poezie: În ceas târziu de noapte
Autor: Nicu Fasolă
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/premiul-i-poezie-in-ceas-tarziu-de.html

Premiul II / Poezie: Tu ştii, Doamne!
Autor: Buțu Monica / Tg-Jiu, Gorj
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/premiul-ii-poezie-tu-stii-doamne.html

Premiul III / Poezie: Zaheu
Autor: ESZTER JÁRFÁS-FEHÉR / HĂRȚĂU, jud. Mureș
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/premiul-iii-poezie-zaheu.html

Mențiune / Poezie: Viciul beţiei
Autor: Ardelean Marioara, din Deva, Jud. Hunedoara
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-poezie-viciul-betiei.html

Mențiune / Poezie: Ce tainic se răsfrânge
Autor: Simona Dalban
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-poezie-ce-tainic-se-rasfrange.html

Mențiune / Poezie: Când se duc părinții
Autor: Dorina Stoica, din Bârlad, jud. Vaslui
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-poezie-cand-se-duc-parintii.html

Mențiune / Poezie: În grija lui Dumnezeu
Autor: Iuliana Cozma, din Limassol-Cipru
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-poezie-in-grija-lui-dumnezeu.html

Mențiune / Poezie: Într-un om
Autor: Aurelius Belei, din Brăila, județul Brăila
https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-poezie-intr-un-om.html

Mențiune / Poezie: Cu capul descoperit
Autor: Celestin Antal , din Bacău

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-cu-capul-descoperit.html

*   *   *   *   *

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ / ESEU

”TRAIAN DORZ” – Ediția a V-a

Iată câștigătorii acestei  ediții – secțiunea proză:

 

Locul I / proză

Cea mai frumoasă  colindă

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/locul-i-proza-cea-mai-frumoasa-colinda.html

Autor: Andreea Roncea

Locul II / proză

Jertfa iubirii

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/locul-ii-proza-jertfa-iubirii.html

Autor: Oana Adin Morar

Locul III / proză

Dumnezeu este …

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/locul-iii-proza-dumnezeu-este.html

Autor: Angela Dina

Mențiunea / proză

Speranța

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-proza-speranta.html

Autor: Urian Nadia

 

Mențiune / proză

Ce bucurie mare este să știu că nu ești singur

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-proza-ce-bucurie-mare-este-sa.html

Autor: Gabriel Arghire

Mențiune / proză

Ascultarea, rod al iubirii

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/mentiune-proza-ascultarea-rod-al-iubirii.html

Autor: Ana-Cristina Popescu

*   *   *   *   *

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ / ESEU

”TRAIAN DORZ” – Ediția a V-a – 2023

Iată câștigătorii acestei  ediții – secțiunea eseu:

Premiul I / Eseu   – Cărți în valoare de 180 lei

Oastea Domnului – 100 de ani de luptă duhovnicească

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/premiul-i-eseu-oastea-domnului-100-de.html

Autor: Emilia Aurică

Premiul II / Eseu   – Cărți în valoare de 150 lei

Oastea Domnului – 100 de ani de luptă duhovnicească

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/premiul-ii-eseu-oastea-domnului-100-de.html

Autor: Leonte Sebastian-Marian

Premiul III. Eseu scurt  – Cărți în valoare de 100 lei

Amintiri din copilăria duhovnicească

https://blogoasteadomnului.blogspot.com/2023/11/premiul-iii-eseu-scurt-amintiri-din.html

Dronca Andreea, 11 ani

Organizatori: ”Spre Ţara Luminii” – atelier literar al Oastei Domnului și site-ul www.oasteadomnului.ro

Perioadă desfăşurare: 20.08.2023 – 01.11.2023
Perioadă jurizare: 02.11.2023 – 30.11.2023

Concursul se adresează tuturor celor interesați, indiferent de vârstă.

Concursul cuprinde mai multe secțiuni:
– poezie;
– proză cu o temă la alegere din cele de mai jos:
1. Jertfa iubirii;
2. Pelerin spre Canaan;
3. Hristos împărtășit copiilor (poveste);
4. Amintiri din copilăria duhovnicească / chipuri și inimi de frați;
5. Maica Domnului, Maica noastră.
– eseu cu tema: ” Oastea Domnului – 100 de ani de luptă duhovnicească ”

CERINȚE PRIVIND REDACTAREA ȘI EXPEDIEREA:
Poezie, proză și eseu
poezie (1-5 texte)
proză scurtă (1-2 texte de maximum 1 pagină)
eseu ( 1-2 texte de maximum 1 pagină)
Textele vor fi trimise doar prin poșta electronică pe adresa: e-mail: oasteadomnului.ro@gmail.com sau pe WhatsApp, la numărul 0735823003
Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1 rând, cu diacritice. Titlul va fi scris centrat și vor fi trecute în colțul din dreapta sus datele participantului: numele și prenumele, localitatea, județul, telefonul, precum și secțiunea la care solicită înscrierea.

Participanții au posibilitatea de a intra în concurs cu unul sau cu toate tipurile de creații indicate.

Data limită de trimitere a lucrărilor este – 01 noiembrie 2023

JURIZARE ȘI PREMII:
Juriul va fi format din cel puțin 5 membri. Membrii juriului vor fi, autori de poezii și cărți religioase, profesori, preoți, etc.
Juriul va desemna creațiile câștigătoare, ținând cont de următoarele criterii de evaluare:
– Încadrarea în tema concursului
– Creativitate și originalitate
– Claritate și corectitudine în exprimare
– Tematica obligatoriu religioasă a creațiilor

IMPORTANT:
La prima etapă a jurizării – Preselecția, nu se vor acorda premii. Participanții vor primi calificative: ADMIS sau RESPINS.
La etapa finală, se vor acorda premiile I, II, III și mențiune, pentru fiecare secțiune.
Membrii juriului vor vota lucrările înscrise, separat pe fiecare secțiune, fără a cunoaște numele autorului. Se vor acorda note de la 1 la 10 pentru fiecare lucrare în parte intrată în etapa finală

Toate premiile vor consta în CD-uri sau/şi cărți la alegere din Libraria cartedeaur.ro, ce aparține Asociației Creștin Ortodoxe ” Oastea Domnului ” Sibiu.

Mulțumim de pe acum acelora care vor dori să sprijine financiar și anul acesta, contravaloarea cărților ce vor fi oferite ca premii câstigătorilor acestui concurs.

Cont BCR Sibiu, nr.: RO96 RNCB 0227 0360 5852 0001,
cu destinaţia: S. C. Tipografia «OASTEA DOMNULUI» – Sibiu,

CIF (Codul de Înreg. Fiscală): RO 13344600

şi cu specificaţia ” pentru CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ  ”